Posnemanja vreden primer

05. 02. 2014 13:13

Potrošniška zadruga z omejenim jamstvom v Celju je prenehala delovati dne 16. aprila 1952. Vse svoje premoženje so zadružniki prepustili novo ustanovljeni Splošno stanovanjski zadrugi v Celju. Dne 1. junija 1953 pa se je likvidirala tudi Splošna stanovanjska zadruga. Na izrednem občnem zboru dne 23. junija 1953 so člani zadruge razpravljali o razdelitvi celotnega premoženja.

Na predlog predsednika tov. A. Kronovška so zadružniki sklenili, da se vse preostalo premoženje podeli Mestnemu zdravstvenemu domu — Poliklinika v Celju v znesku štiri in pol milijona dinarjev kot prispevek za investicije za »Doma ljudskega zdravja«, ali pa za nabavo medicinskih aparatov in inštrumentarija.

Ambulantno-poliklinična služba v Celju preživlja trenutno težko krizo. Izredno pomanjkanje ordinacijsikih prostorov preprečuje nastavitev novih moči, s katerimi bi se ambulantno-poliklinična služba bistveno zboljšala. Odstranili bi lahko prekomerno obremenjevanje splošnih ordinacij ter zmanjšali izgubljen delovni čas zaradi večurnega čakanja zavarovancev v prenatrpanih čakalnicah.

Dejstvo je, da so zadružniki Splošne stanovanjske zadruge v Celju med prvimi spoznali ogromne žrtve, ki jih ta služba potrebuje od skupnosti. Mestni zdravstveni dom-Poliklinika se za to plemenito dejanje zahvaljuje z željo, da bi ta gesta zavednih zadružnikov našla še mnogo posnemalcev.

Mestni zdravstveni dom – Poliklinika Celje

Savinjski vestnik, 5. 2. 1954

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
163 queries in 6,333 seconds.