Šest gabrskih ekip pionirjev na republiškem prvenstvu


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 60 leti objavljen članek v Celjskem tedniku. Vabljeni k branju:

Vest je sicer zakasnela, toda navzlic temu je prav, če zapišemo, da je imel gabrski Partizan na nedavnem republiškem prvenstvu v gimnastiki najštevilnejšo ekipo — vsega skupaj šest vrst, kar kaže, da so v tej celjski partizanski organizaciji po.svetili največjo pozornost vzgoji najmlajših.

V skupini starejših pionirjev je gabrska ekipa zasedla sedmo, vrsta Partizana Celje-mesto deveto, pionirji iz Braslovč pa štirinajsto mesto. Med posamezniki je bil Gabrčan Gregi 21., tekmovalca mestnega društva Zupanc in Mesarič pa 25. oziroma 26.

Med mlajšimi pionirji je prva vrsta gabrskega Partizana “osvojila četrto, druga pa petnajsto mesto. Pri posameznikih je bil Marinček četrti, Lorger šestnajsti, šprajc pa dvajseti.

Bolj kot fantje so se izkazale pionirke, saj so Gabrčanke zasedle v višjem razredu prvo mesto, kot posameznice pa so se uveljavile takole: 4. Lazički, 5. Jakše in 8. Šrot.

V nižjem razredu za pionirke je prva vrsta iz Gaberij osvojila tretje, druga pa štirinajsto mesto. Med posameznicami je bila Centrihova šesta, V. Šrot osma, Gračnerjeva ter Šolnjićeva pa sta zasedli 24. do 26. mesto.

Celjski tednik, 19. 6. 1964