Tribuna olepševalnega in turističnega društva v Celju: Potniške blagajne – Vedno novi inkasanti – Nered po ulicah


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 70 leti objavljen članek v Savinjskem vestniku. Vabljeni k branju:

Potniške blagajne na celjski železniški postaji morajo biti odprte pravočasno pred prihodom vlakov. Ne vemo, zakaj smo dobili tako razkošno opremljene potniške blagajne? Mar samo v okras postajnega poslopja? Morale bi tudi praktično služiti ljudstvu. Preteklo nedeljo, dne 4. julija, sta bili odprti samo dve blagajni in ko je vlak za smer Ljubljana že stal v postaji, je bilo pri obeh blagajnah še najmanj 80 potnikov brez voznega listka. Med potniki je bilo veliko udeležencev za partizansko srečanje v Rimskih Toplicah. Čemu povzročati nervoznost ljudi in jim dražiti živce ter razburjati duhove, ko pa se lahko to odpravi s tem, da se blagajne pravočasno odprejo in to zlasti ob nedeljah in v prvih dneh meseca, ko potniški promet narašča. Uslužbenci morajo pač prej vstati lin priti v službo, pa bo vse v redu!

Vedno novi inkasanti za izbiranje najemnine, vodarine, pristojbine za plin in električni tok se pojavljajo, kar ni dobro. Najmanj, kar je potrebno, je to, da ima tak inkasant legitimacijo za inkaso, da se ne bodo pripetile kake zlorabe. Zakaj se na teh mestih ne pusti stalno liste uslužbence, ki jih ljudje že poznajo, ko pridejo v stanovanje, zlasti še, ker so vsa potrdila podpisana nečitljivo in niso žigosana s štampiljko podjetja.

Nered po ulicah v prometnem pogledu je velik. Kolesarji postavljajo kolesa kar na pločnike in se tam mimo razgovarjajo, nekateri se celo kar vozijo po pločniku, zlasti na Trgu V. kongresa. Morda mislijo kolesarji, da so ti pločniki zanje tako široki? Cela kolona koles sloni ob pločnikih po naših ulicah ali po vežah poslovnih in stanovanjskih hiš. Gospodinje stresajo z oken prah in mečejo odpadke na ulico. Neredne osebe se ne poslužujejo po ulicah nastavljenih posod za odpadke. Ponoči so še vedno na delu razgrajači, kolesarji pa se zlasti zvečer, ko je največ občinstva na ulici, spustijo v vsem diru med sprehajajoče in niti nimajo na kolesu zvonca. Skrajni čas je, da dobimo tistih 12 najavljenih mestnih stražarjev, da bo red v našem mestu, ki je dobilo v zadnjem času tako lep zunanji izgled.

Celjski tednik, 9. 7. 1954