Ugodne vesti iz Cinkarne o TiO2

09. 03. 2013 00:00

Čeprav je izstop predstavnika republiškega izvršnega sveta iz komisije za proučitev razvoja temeljne organizacije združenega dela za proizvodnjo titanovega dioksida pri Cinkarni nekoliko presenetil, je izvršni svet celjske občinske skupščine z veseljem sprejel poročilo, da se razmere, zlasti pa vprašanja, ki so bila načeta ob lanskem obisku podpredsednika zvezne vlade Nemške demokratične republike v Celju, ugodno razrešujejo.

Gre za poročilo, da so naši zvezni organi ugodili prošnji kolektiva za ureditev paritete dolarja in znižanja carin na

uvoz čistilne surovine. Vse te ugodnosti prinašajo kolektivu za proizvodnjo titanovega dioksida okoli 20 milijonov dinarjev. Enak znesek je odobrila tudi vlada Nemške demokratične republike. Po vsem tem je vsaj s te strani stanje zadovoljivo.

Kolektivu se tudi odpirajo drugi vidiki poslovanja. Seveda pa s tam problemov ni konec. Gre predvsem za dejstvo, da bo kmalu nastopil čas, ko bo treba začeti z odplačevanjem anuitet. Celotne obveznosti niso majhne. V tej zvezi bosta morali tudi obe banki, se pravi Jugobanka in Ljubljanska banka, povedati svoji stališči.

Glede na informacijo, ki so jo dobili člani izvršnega sveta celjske občinske skupščine, se stanje zaradi teh ukrepov v TOZD Titanov dioksid izboljšuje. Sicer pa so znova ugotovili, da bi vsega tega ne bilo, če bi izvršni svet ne napovedal stečajnega postopka za ta obrat, v kolikor bi partnerja ne našla skupnega jezika pri reševanju zadev, ki je v zvezni pristojnosti. Opozorilo je torej zaleglo.

Novi tednik, 9. 3. 1978

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
170 queries in 0,906 seconds.