V Aeru društvo »Diati«


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 45 leti objavljen članek v Novem tedniku. Vabljeni k branju:

Napredek, ki ga je Aero dosegel v zadnjih tridesetih letih gre predvsem na račun nakupa tuje tehnologije in to zlasti zapadnih držav, manj pa uporabe lastnega znanja.

Vendar pa je v zadnjih letih, še bolj od 1975. Leta naprej, ko smo zabeležili večje število in odmev pri prijavljanju inovacij, stanje že povsem drugačno. Vse večji poudarek se daje domačemu razvoju tehnologije, uvajanju lastnega znanja v proizvodnjo. V Aeru je bolj raslo število inovacij, pa ne le po obsegu ampak tudi po kvaliteti. Velik korak naprej so v inovacijski dejavnosti v Aeru naredili, ko so v letu 1978. Sistematizirali dela in naloge analitika za inventivno dejavnost.

Ob razvoju inventivne dejavnosti pa se je vse bolj kazala potreba po društvu, kjer bi se inovatorji še naprej izobraževali, delali po določenem programu in se združevali ter srečevali med seboj. Tako je bilo na pobudo sindikata ustanovljeno 28. maja Društvo izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav ali na kratko »DIATI« društvo.

Namen društva je predvsem vzpodbujati in razvijati inventivno in inovacijsko dejavnost v vseh njenih oblikah ter povezovati in usmerjati dejavnost izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav.

Ob ustanovitvi je društvo štelo že 106 članov, od tega šest častnih članov. Predsednik društva je Zvone Hudej, namestnik Alojz Rak, tajnica Štefka Kozmus in blagajnik Jože Horvat.

Janja Završnik, Novi tednik, 7. 6. 1979