V Celjskih mesninah bodo gradili


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 25 leti objavljen članek v Novem tedniku. Vabljeni k branju:

Delničarji Celjskih mesnin so na torkovi skupščini sprejeli poročilo o poslovanju družbe v preteklem letu in podprli predlog uprave in nadzornega sveta, da ostane lanski čisti dobiček, ki znaša 23,2 milijona tolarjev, nerazporejen.

»Glede na razmere v naši branži lahko lansko poslovanje ocenim kot uspešno, podobne rezultate pričakujem tudi letos, bojim pa se, kaj bo s slovensko mesno-predelovalno industrijo v prihodnjih letih, ko nas najprej čaka vključitev v Cefto in kasneje morda še v Evropsko unijo,« pravi direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec. Podjetje je lani imelo 4,5 milijarde tolarjev prihodkov, letos naj bi promet povišali na 5 milijard tolarjev. Dobro tretjino prihodkov so ustvarili s prodajo na tujih trgih, večinoma v Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem. V primerjavi s preteklimi leti se je izvoz na bosanski trg občutno zmanjšal. Količinsko so sicer prodali enako kot prej, so pa morali zaradi vse večje konkurence in vse manjše kupne moči znižati cene svojih izdelkov. K sreči so izpad na trgih bivših jugoslovanskih republik uspešno nadomestili s povečano prodajo doma.

V Celjskih mesninah, kjer ima 45-odstotni lastniški delež trinajst kmetijskih zadrug, 41 odstotkov delnic imajo zaposleni, 7 odstotkov Kmečka družba, po 3,5 odstotka pa odškodninski in kapitalski sklad,, bodo letos za naložbe namenili okrog 200 milijonov tolarjev. V prvi polovici leta so obnovili del proizvodnih strojev, urediti so morali informacijski sistem v svoji maloprodajni mreži, posodobili pa so tudi nekaj mesnic, med drugim tudi na Dobrni in v Podčetrtku. Do konca leta bodo preuredili še nekaj svojih maloprodajnih enot, vendar o tem, za katere gre, v podjetju še ne želijo govoriti. Izidor Krivec je še povedal, da pripravljajo projekte za novo proizvodno halo, ki jo bodo zgradili ob svojih sedanjih objektih.

JI, Novi tednik, 8. 7. 1999

*cena časopisa: 280 tolarjev