V Celju tudi letos ugodnejša posojila za priključitev na plin


S tem podnaslovom je bil na današnji dan pred 30 leti objavljen članek v Novem tedniku. Vabljeni k branju:

Plinifikacija Celja je že nekaj časa ena prednostnih nalog v občini, za pospeševanje priključevanja na plin vsako leto ponudijo občanom ugodne kredite. Tudi letos bodo zagotovili 100 milijonov tolarjev za subvencioniranje obrestne mere pri najemu kredita, ki ga bodo občani, društva in dobrodelne organizacije lahko najeli za dve leti po fiksni, 13-odstotni obrestni meri.

Po načrtih komunalnocestnega gospodarstva občine Celje naj bi letos nadaljevali izgradnjo plinovodnega omrežja na Zgornji Hudinji, Lavi, Ostrožnem, v Novi vasi, Ipavčevi ulici, na Dolgem polju in v Šmarjeti. Novo plinovodno omrežje pa bi začeli graditi na Špici v KS Medlog, na Ljubečni in v Trnovljah. Letos naj bi tako uredili 500 novih priključkov. V programu pa je tudi subvencioniranje obrestne mere pri najemanju posojil občanov za plinifikacijo. Vrednost celotnega programa znaša 355,5 milijona tolarjev.

Po predvidevanjih naj bi ureditev plinskega priključka letos stala od 240 do 350 tisoč tolarjev, povprečen prispevek za priključitev pa znaša 60 tisoč tolarjev. Občanom bodo preko banke, ki bo ponudila najboljše pogoje, omogočili najem kredita v višini dveh tretjin od po godbene vrednosti izvajalca in za celoten prispevek za priključitev. Ker vsi ne najamejo posojila za vse elemente v predračunu, predvidevajo, da bi povprečna višina posojila znašala okrog 200 tisoč tolarjev. Občan bi za ta znesek plačal 13-odstotne letne obresti, razliko do pol ne obrestne mere pa bo banka zaračunavala občini. Letošnji pogoji so torej ugodnejši od lanskih, ko so občanom ponujali blagovni kredit in kredit Ljubljanske banke. Roka za prijavo na letošnji razpis, ki bo objavljen v teh dneh, niso določili, pač pa bo kredit na voljo, dokler ne bodo porabljena predvidena sredstva.

T. Cvirn, Novi tednik, 2. 6. 1994

*cena časopisa: 150 tolarjev