V Ljubečni želijo asfalt


V krajevni skupnosti Ljubečna imajo skoraj vse krajevne ceste brez asfaltne prevleke. Želijo pa da bi tudi te ceste čimprej posodobili. Tako računajo, da bodo letos posodobili vsaj dva kilometra cestišč. Računajo na odsek v naselju Začret in v naselju Leskovec. V obeh naseljih že delata režijska odbora. Najdlje so v Leskovcu, kjer so delovni organizaciji CE-KA že nakazali del sredstev po predračunu. Če bodo zbrali dovolj sredstev še pri krajanih, bodo cesto od šole do meje krajevne skupnosti asfaltirali že v juliju. V režijskem odboru v Leskovcu so nezadovoljni tudi z odnosom krajevne skupnosti Trnovlje, ki kljub vabilom in dopisom ne odgovarja na ponudbo, da bi modernizacijo cestišča razširili še na del cestišča, ki vodi po tej krajevni skupnosti.

V obeh režijskih odborih pa upravičeno pričakujejo tudi pomoč krajevne skupnosti.

Novi tednik, 5. 7 .1979