V podvozu pri pošti izredno močan promet


Po predloženih podatkih Uprave za ceste in kanalizacije je v Celju izredno razvit promet pod železniškim podvozom pri pošti. Dnevno gre skozenj preko 500 raznih motornih vozil, preko 3500 kolesarjev, preko 6700 pešcev, preko 140 ročnih vozičkov in preko 100 vprežnih vozil, odnosno preko 11.000 uporabnikov dnevno.

V zvezi z ureditvijo celjskega železniškega vozlišča se je tako pojavila nujna potreba po ureditvi, odnosno preusmeritvi tega podvoza. Po nekaterih predlogih naj bi nov podvoz uredili v bližini novega mostu čez Savinjo.

Celjski tednik, 14. 3. 1958