Velika odgovornost


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 50 leti objavljen članek v Novem tedniku. Vabljeni k branju:

Amalija Šket, zaposlena kot referent za prehrano in oddih v AERU, je delegatka za družbeno-politični zbor skupščine občine Celje. V delovni organizaciji AERA je zaposlena že 21 let. V tem času je opravljala vrsto pomembnih funkcij v samoupravnih organih delovne organizacije, bila pa je tudi odbornik občinske skupščine. Je predsednica osnovne organizacije sindikata delovne skupnosti skupnih služb. Ko smo jo vprašali, kaj pomeni zanjo zaupanje, ki so ji ga izkazali volilci, je dejala:

»Predvsem veliko odgovornost. Upam pa, da bom opravičila zaupanje. To je zame vsekakor zelo odgovorna funkcija, zato se bom kar najbolj angažirala, da jo bom zadovoljivo opravljala. Sicer pa danes že samo življenje, mislim samoupravno življenje v delovni organizaciji, sili človeka k aktivnosti, če hoče biti enakopraven član samoupravne delovne skupnosti. In prav novi delegatski sistem je pomemben korak naprej v demokratičnem načinu upravljanja. Vsekakor lahko od teh bistvenih sprememb pričakujemo samo dobro. Prav gotovo pa bo čas sam pokazal pravilnost naših odločitev. Kako bomo reševali probleme, ki bodo nastali, če bo zanje dovolj posluha, bomo lahko videli kasneje, ko se bo skupščina dokončno formirala in pričela z delom.«

Prepričani smo, da bo Amalija Šket kot delegatka družbeno-političnega zbora skupščine občine Celje opravičila zaupanje, saj se je s svojo aktivnostjo in voljo do dela že mnogokrat izkazala.

D.P., Novi tednik, 9. 5. 1974