Velika škoda ob potresu


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 50 leti objavljen članek v Novem tedniku. Vabljeni k branju:

Čeprav je bilo središče nedavnega potresa kozjansko območje, so tudi prebivalci celjske občine močno občutili posledice te naravne katastrofe.

V nekaterih mestnih predelih so občani preživeli noč na prostem. “Predvsem v starejših stavbah. Že takoj naslednji dan se je v Celju sestal občinski štab za civilno zaščito. Na občini so ustrezne službe zbirale prijave občanov o nastali škodi, štab je o prijavah razpravljal, zlasti pa o 12 primerih družin, ki so se znašle v najtežjih razmerah. Člani štaba so si ogledali poškodovane stavbe. Posebne gradbene skupine so ocenile škodo.

Zavod za požarno varnost pa bo v teh dneh skupaj s Stanovanjskim podjetjem in dimnikarsko službo pregledal vse dimnike, da bi tako preprečili morebitne nove katastrofe, štab je tudi delovnim organizacijam priporočil, da pomagajo posameznim prizadetim delavcem in občanom.

V Celju menijo, da bo škode za precej več kot 100 starih milijonov.

Novi tednik, 27. 6. 1974

*cena časopisa: 2 dinarja