Vzdušje, kot ga ne pomnijo


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 40 leti objavljen članek v Novem tedniku. Vabljeni k branju:

V krajevni skupnosti Ljubečna in delovni organizaciji Ljubečna so v soboto zaključili praznovanje krajevnega praznika in praznika delovne organizacije. Več kot sedemsto delavcev in krajanov se je srečalo na »ciglarskem pikniku«. Ob veselih zvokih ansambla Cmok so rajali do zgodnjega nedeljskega jutra. Vsi so se veselili uspehov, ki so bili v zadnjem letu doseženi tako v krajevni skupnosti kot v delovni organizaciji. Se pred piknikom so se na drugem srečanju srečale godbe na pihala iz občine. Tako so na stopili domači godbeniki pod vodstvom Vere Šabec, godbeniki iz Vojnika pod vodstvom Edija Fidlerja in pihalni orkester EMO pod vodstvom Avgusta Florjanca.

Sobotne prireditve ob praznovanju so začeli v obnovljeni dvorani v zadružnem domu s slavnostno sejo skupščine krajevne skupnosti. Na tej seji so Janku Joštu, celjski kmetijski zadrugi, Mojci Majerle, Dragu Medvedu, Potrošnikovi maloprodaji. Novem tedniku in Radiu Celje, KK ZSMS Ljubečna, podružnični šoli Ljubečna, Ediju Stepišniku, Veri Šabec. Janezu Sepcu, Zve zi kulturnih organizacij in Mirku Klemenu, podelili krajevna priznanja. Lipičnik Anici, Ediju Konjediču, Jerneju Feldinu in Bogdanu Videnšku pa bronasta odličja OF.

V krajšem kulturnem programu pa so prvič po dveh mesecih vaj nastopile pevke ženskega zbora KUD Lju bečna pod vodstvom Toneta Volaska in moški zbor pod vodstvom Matjaža Železnika.

Pred temi zaključnimi pri reditvami se je zvrstila vrsta športnih srečanj v malem nogometu, streljanju z zračno puško, kolesarjenju in tenisu. Prireditve pa so začeli že v sredo s slavnostno sejo samoupravnih organov v delovni organizaciji. Tudi na tej seji so podelili več plaket in priznanj najbolj zaslužnim delavcem.

M. Brecl, Novi tednik, 21. 6. 1984