Za traktorje


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 50 leti objavljen članek v Novem tedniku. Vabljeni k branju:

Tudi člani izvršilnega odbora celjske podružnice Ljubljanske banke so podprli prizadevanja štorske železarne in z njo vred slovenske gospodarske zbornice in nekaterih drugih kolektivov za osvojitev proizvodnje traktorjev po Fiatovi licenci. Gre za izredno pomembno odločitev, ki združuje več slovenskih proizvajalcev in jim odpira lepo perspektivo ne samo v poslovnem življenju, marveč tudi v kvalitetnejšem proizvodnem procesu.

Gospodarska zbornica Slovenije se je odločila za ta tip traktorjev in samo zanj, ker je tudi najbolj primeren za naše potrebe in zahteve. S tem so dobili pobudniki za to proizvodnjo tudi zeleno luč za nadaljnje delo in razgovore s Fiatom. Končno se je tem prizadevanjem pridružila tudi Ljubljanska banka.

Gre za investicijo v znesku okoli enajst milijard starih dinarjev. Program predvideva proizvodnjo 10.000 traktorjev. Medtem ko bo polovica te proizvodnje namenjena za evropsko tržišče, bo druga polovica za kritje domačih potreb. Vrednost realizacije proizvodnje je ocenjena na okoli 60 milijard starih dinarjev. Naložba je torej močno rentabilna.

Osnovni nosilec proizvodnje bo železarna v Štorah. V proizvodnem procesu pa bodo sodelovala tudi mnoga druga slovenska podjetja od trboveljskih strojnih tovarn, Save, Iskre, Saturnusa, Opreme iz Ptuja, Izdelovalca akumulatorjev v Mežici itd. V ta krog pa se vključuje tudi kolektiv EMO, in sicer s pomembnim deležem!

Pomembnost investicije je ne samo v združevanju precejšnjega števila slovenskih kolektivov, marveč prav tako v osvajanja višje stopnje proizvodnje, ki je tudi donosnejša. Na vidiku je torej nov proizvodno integralni krog, ki veliko obeta ne samo zavoljo uveljavitve doma, temveč prav tako zaradi utrditve položaja na tujih tržiščih.

M. Božič, Novi tednik, 16. 5. 1974

*cena časopisa: 2 dinarja