Začet postopek izločitve iz Zlatarn

22. 04. 2013 00:00

Z zavrnitvijo ponujenega samoupravnega sporazuma o združevanju z Zlatarnami Celje so se delavci Aureie odločil za samostojno pot oziroma pričetek potopka o izločitvi tozda iz delovne organizacije Zlatarne. Odločitev delavcev Auree je le izraz nakopičenega noezadovoljstva, ki se je v minulih petih letih skupnega življenja in dela pod eno streho

porodilo v Aurei. Odločitev delavcev je kljub vsemu presenetljiva in za mnoge nepričakovana.

Gospodarski dosežki Zlartarn in Auree same so bili v preteklosti namreč dobri in kot taki potrjevali smotrnost skupnega dela. Še posebej zato, ker so Zlatarne pred izredno zahtevnimi nalogami v spreminjanju svojih proizvodnih usmeritev na predelavo polplemenitih ali neplemenitih kovin, glede na vse večje težave pri oskrbi s plemenitimi kovinami. Prav v tej perspektivi je imel tozd Aurea še posebej pomembno mesto.

Toda, različnost proizvodnih programov in načinov dela (le v Aurei so predelovali neplemenate kovine) ter iz tega Izvirajoča različnost in neskladja pri dohodkovnih odnosih med trgovino in proizvodnjo, pa vrsta nesporazumov, ko Aurei ni uspelo uveIjaviti njenih odločitev v delovni organizaciji je povzročila nesoglasja.

Kakorkoli že, kljub široki in nadvse demokratični obravnavi vrste ponujenih rešitev v samoupravnem sporazumu o združevanju v Zlatarne, skupnega jezika vsi tozdd niso našli. Rezultat je znan in Aurea bo po lastni odločitvi nadaljevala razvoj sama.

Ko je pred dnevi to odločitev delavcev Auree ocenjeval komite občinske konference ZK v Celju, so člani menili, da je bila odločitev prehitra in nestrpna, kot takšna pa tudi negativen odstop od začrtane politike gospodarskega razvoja občine Celje in politike Zveze komunistov v njej. Osnove za skupno delo obeh kolektivov nedvomno obstojajo, kar dokazujejo dobri poslovni rezultati iz preteklih let. Vendar so bile prav te osnove skupnega dela v dolgoročnem smislu premalo obdelane. Pred Aureo, ki bo po končanem postopku o izločitvi tozda iz Zlatarn samostojna delovna organizacija, je zato kopica nalog, predvsem v načrtovanju dolgoročnih poslovnih usmeritev.

Enako velja tudi za Zlatarne, zato so na seji komiteja menili, da bo treba obema delovnima organizacijama zagotoviti močno strokovno pomoč in predvsem doseči, da po neuspelem referendumu med njima ne bi zavladali slabi odnosi in nestrpnost, saj bosta obe delovni organizacija morali v dolgoročnem smislu še sodelovati. Komite občinske konference ZK Celje je izrekel kritiko obema osnovnima organizacijama ZK ter vodilnim delavcem ter hkrati opozoril, da bo zaostril odgovornost vseh teh delavcev do trajnejše uspešnosti pri razvojnem delu, uvajanju novih programov ter povezovanju v jugoslovanskem prostoru nasploh. V kolikor delavcem Auree na izbrani poti ne bo šlo in bo posledica preuranjene odločitve šibkejša gospodarska uspešnost, bo komite izrekel osnovni organizaciji ZK in vodstvu Auree politično nezaupnico. To pa so vsekakor sklepi, ki obvezujejo delavce Auree v največji možni meri.

Novi tednik, 20. 4. 1978

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
177 queries in 0,654 seconds.