Šlandrovci praznovali v največjem številu doslej


Med četrtne skupnosti, ki v Celju zberejo prebivalce na druženjih, sodi tudi Mestna četrt Slavko Šlander. Nedavno so šestič doslej izpeljali dogodek, ki so ga poimenovali ” Skupaj zmoremo več – Ob kresi se dan obesi”.

Medgeneracijskega dogodka se je udeležilo največ krajanov doslej. V programu so nastopili otroci iz enote Mavrica Vrtca Anice Černejeve, učenke II. osnovne šole Celje, četrtna folklorna skupina, folkloristke SHKD Desanka Maksimović in Tanja ter Stanko Mikola.

Utrinki z dogajanja; vir foto: MČSŠ

Organizatorji iz Sveta MČ Slavko Šlander se se za pomoč pri organizaciji zahvalili Celjskemu mladinskemu centru, sponzorjem, prizadevnim članom Sveta MČ in odborov.

Objavo na profilu MČSŠ pa so zaključili z besedami: “Največja zahvala pa seveda vsem krajanom, ki ste v največjem številu doslej obiskali naš medgeneracijski dogodek. Skupaj zmoremo več!”

Še več utrinkov; vir foto: MČSŠ

Praznovanje v MČ sovpada z dnevom rojstva narodnega heroja Slavka Šlandra, po katerem je poimenovan ta predel Celja.

Predsednik Sveta MČ Slavko Šlander Mihael Zver med nagovorom; vir foto: MČCŠ

Šlander je bil rojen 20. junija 1909 v Dolenji vasi pri Preboldu in je bil ustreljen kot talec avgusta 1941 v Mariboru. Njegova žara je od leta 1949 v grobnici narodnih herojev v Ljubljani. Po njem se je poimenovala leta 1943 na Štajerskem ustanovljena 6. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada. Za narodnega heroja Jugoslavije je bil proglašen še v času druge svetovne vojne, leta 1943.

V njegovo čast sta pred dnevi Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije in MČ Slavko Šlander ob spremljavi kulturnega programa učencev II. osnovne šole Celje izpeljali spominsko prireditev.