25 milijonov za izboljšanje kakovosti zraka v Celju

09. 11. 2020 06:21

Vlada je na včerajšnji dopisni seji med drugim izdala Odlok o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje. Celje namreč spada med območja, kjer so mejne vrednosti koncentracij za delce (PM10) presežene, zato se izvajajo načrti za kakovost zraka, ki dajejo dobre rezultate.

Kot je Ministrstvo za okolje in prostor zapisalo v sporočilu za javnost, je namen teh načrtov v najkrajšem možnem času zagotoviti skladnost z mejnimi vrednostmi z dodatnimi ukrepi, ki se izvajajo dopolnilno k ukrepom, ki se uveljavljajo na ravni celotne države. Na območju Mestne občine Celje  se tako za uresničitev ukrepov načrtuje 24.760.486 eurov, od tega za ukrepe za področje ogrevanja 5.502.119 eurov in za ukrepe na področju prometa 19.183.367 eurov.  

V Celju smo v preteklih letih bistveno zmanjšali onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom. Tudi koncentracije delcev PM10 se na letni ravni zmanjšujejo in ne presegajo dovoljene letne vrednosti. Do preseganja mejnih dnevnih vrednosti prihaja samo pozimi, ko se ostalim virom pridružijo kurišča za ogrevanje. Razlog je tudi v meteoroloških pogojih, saj leži mesto v kotlini, za katero so v zimski polovici leta značilne tudi temperaturne inverzije.

Iz poročil o kakovosti zraka, ki jih pripravlja Agencija RS za okolje, je razvidno, da so na merilnem mestu Celje – bolnišnica v obdobju od 2013 do 2018 izmerjene letne vrednosti delcev PM10 v zraku znašale od 28 do 32 mikrogramov/kubični meter in niso presegale mejne letne vrednosti 40 mikrogramov/kubični meter (dnevna mejna vrednost je 50 mikrogramov/kubični meter). Znižuje se tudi število dni, ko so izmerjene dnevne vrednosti delcev PM10 v zraku nad mejno vrednostjo. Lani je bilo takšnih dni 23, v letu 2018 35 (kar je še dopustno), v letu 2017 49, v letu 2016 52 in v letu 2015 70. Zrak v mestu bo zagotovo še čistejši, ko bodo uresničeni vsi načrtovani projekti trajnostne mobilnosti in ko bo država zgradila obvoznico. Tranzitni promet gre namreč še vedno skozi mesto, kar je nedopustno.

Dnevne vrednosti onesnaženosti zraka lahko spremljate tukaj.

Čistejši zrak s trajnostnimi projekti in subvencijami

V Mestni občini Celje čistejši zrak v mestu zagotavljajo s širjenjem plinovodnega omrežja in omrežjem daljinskega ogrevanja, energetsko obnovo javnih zgradb in ukrepi trajnostne mobilnosti (KolesCE, avtobusi na stisnjen zemeljski plin, električne polnilnice, sistem Park&Ride, kolesarske steze …)

K izboljšanju kakovosti zraka prav tako prispevajo s podeljevanjem občinskih subvencij gospodinjstvom (50.000 evrov na leto) za zamenjavo zastarelih  kurilnih naprav s sodobnimi plinskimi kondenzacijskimi kotli in občinskih subvencij za zamenjavo zastarelih toplotnih postaj v stanovanjskih ter javnih objektih, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje.

Načrti za kakovost zraka so pripravljeni v sodelovanju z lokalno skupnostjo, Agencije Republike Slovenije za okolje in Ministrstvom  za okolje in prostor. Tudi v prihodnje bodo temeljili predvsem  na ukrepih učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter trajnostni mobilnosti. Viri sredstev so enaki kot v prejšnjem odloku: občine, spodbude države, sredstva drugih subjektov in gospodinjstev. Posodobljeni so tudi podatki ARSO o rezultatih meritev kakovosti zraka. Spodbude države bodo financirane iz sredstev prihrankov energije po Energetskem zakonu, Sklada podnebnih sprememb in  Kohezijskih  sredstev za obdobje 2021-2022 ter sredstev iz skladov Evropske unije za obdobje 2021-2027  (ta se še pripravlja in usklajuje med Republiko Slovenijo in Komisijo).

M.G.A.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
164 queries in 1,316 seconds.