Celje vključeno v 88 državnih projektov vrednih skoraj milijardo evrov

05. 11. 2020 20:44

Mestna občina Celje je trenutno vključena v kar 88 državnih projektov v skupni vrednosti 910.128.064 evrov. Projekti se delno ali v celoti izvajajo oz. se bodo izvajali na območju celjske občine. Spodaj vam predstavljamo nekaj največjih, ki so objavljeni na vladnem portalu Projekti.

10 največjih državnih projektov, ki se oz. se bodo izvajali na območju Mestne občine Celje:
  • Nadomestna novogradnja Splošne bolnišnice Celje

Največji projekt, ki se trenutno že izvaja v Celju je nadomestna novogradnja Splošne bolnišnice Celje, katerega skrbnik in investitor je Ministrstvo za zdravje. Projekt je vreden 117.942.191 €. Od tega bo večinski del, 97 mio evrov, financiran iz državnega proračuna. Trenutno v SB Celje izvajajo prvo fazo novogradnje v vrednosti 24 mio evrov in obsega izgradnjo centralne stavbe do tretje podaljšane gradbene faze (konstrukcija, fasada, streha, stavbno fasadno pohištvo, energetika, komunalno opremljanje, komunikacije) vključno s finalizirano in opremljeno kletjo s pritličjem. V sklopu projekta se bo izvedla finalizacija prostorov v obstoječi, še nedokončani gradnji ortopedskega in drugih bolniških oddelkov, urgentni blok in specialistične ambulantne službe ter posodabljanje starejših obstoječih objektov. Prva faza naj bi bila končana do februarja 2022, celoten projekt pa do konca leta 2025.

Do sedaj je realiziranih 14 % celotnega projekta.

  • Novogradnja ceste Kidričeva – Polule (vzhodna celjska obvoznica)

Gradnja vzhodne celjske obvoznice se še ni začela, se pa sicer zagotovljena sredstva v manjši meri že črpajo, a gradnja in glavnina del naj bi se izvedla šele med leti 2027 in 2030, projekt pa v celoti zaključil predvidoma do konca leta 2037. Do sedaj je izdelana idejna zasnova za predor pod Zavodenskim hribom, potrebno pa je še izdelati prostorsko, projektno in investicijsko dokumentacijo ter pridobiti gradbeno dovoljenje. V tem letu so se začele priprave na izdelavo strokovnih podlag za nadaljnji sprejem prostorskega akta.

Skrbnik in investitor projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, projekt pa je vreden 55.227.758 €. Od tega bo dobrih 51 mio evrov financiranih iz državnega proračuna.

Investicija zajema izgradnjo nove cestne povezave v dolžini približno 3 kilometrov z izgradnjo predora, rekonstrukcijo obstoječih cest v območju navezave, izgradnjo površin za pešce in kolesarje in mostu čez Savinjo, ureditev cestne razsvetljave ter ureditev prometne opreme in signalizacije.

Do sedaj je realiziranih 0 % celotnega projekta.

  • Ureditev državnih kolesarskih poti

Projekt na območju Mestne občine Celje se je začel pripravljati že leta 2012, izvajanje projekta pa se je začelo 2018. Vrednost celotnega projekta, katerega skrbnik in investitor je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, je 31.668.060 € in se bo izvajal do konca leta 2030. Leta v katerih se bo počrpala večina teh sredstev so glede na časovnico projekta 2020 (4 mio evrov), 2027 (5 mio evrov), 2028 (5 mio evrov) in 2029 (5 mio evrov). Trenutno je realiziranih dobrih 10 % celotnega projekta.

V sklopu projekta je predvidena ureditev državnega kolesarskega omrežja v sklopu gradnje daljinske kolesarske povezave.na območju 31 občin Savinjske regije.

Do sedaj je realiziranih 11 % celotnega projekta.

  • Sanacija Celjske kotline

Sanacija Celjske kotline je pereča družbeno politična tema, ki Celje razburja že leta. V zadnjih letih so se tako tudi na tem področju začeli delati premiki. Leta 2013 je tako država v svoje načrte že vključila projekt sanacije Celjske kotline, katerega skupna vrednost je 19.921.759 €, ki bodo v celoti financirani iz državnega proračuna. Skrbnik projekta je Ministrstvo za okolje in prostor, investitor pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, projekt pa naj bi bil v celoti končan do konca leta 2030.

Z izvedbo projekta se bo izvedlo okoljsko sanacijo Celjske kotline zaradi degradiranega okolja (onesnaženost zemljine zardi težkih kovin), kar bo vodilo k izboljšanju stanja okolja v Celjski kotlini. S pričetkom postopka sanacijskih ukrepov se bodo pričeli izvajati različni ostopki sanacije okolja, ki bodo trajala več let previdoma do konca leta 2030.

Trenutno tečejo postopki za izdelavo dokumentacije za pridobivanje gradbenega doovoljenja. Do konca letošnjega leta bo pripravljena investicijska dokumentacija za izvedbo investicije na parceli 115 k. o. Teharje, ki se bo nadaljevala v letu 2021, ko je predvideno tudi črpanje več kot 15 % vseh sredstev, najmenjenih za ta ukrep.

Do sedaj je realiziranih 5 % celotnega projekta.

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
159 queries in 1,788 seconds.