Arheološke raziskave na mestu, kjer bo postavljena nova podzemna zbiralnica odpadkov


Celje trenutno premore tri podzemne zbiralnice odpadkov in sicer na Muzejskem trgu, na prenovljeni Gubčevi ulici in najnovejša na Gregorčičevi ulici. Začele pa so se tudi že priprave na četrto na Stanetovi ulici. Ta se bo začela graditi, ko bodo na mestu, kjer bo umeščena, končane arheološke raziskave.

Trenutno na mestu četrte podzemne zbiralnice odpadkov na Stanetovi ulici v Celju potekajo potekajo arheološke raziskave. Izvedba podzemnih zbiralnic za odpadke je namreč izredno zahtevna naloga, saj obstaja možnost, da med kopanjem odkrijejo arheološke ostanke, ki pričajo o zanimivi in bogati zgodovini našega mesta. Arheologi pri svojem delu vseskozi sledijo pogojem in smernicam celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pomladni poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov v Celju

Sicer pa Medobčinski inšpektorat in redarstvo v sodelovanju s podjetjem Simbio to pomlad izvaja poostren nadzor nad odlaganjem odpadkov. Predvsem so pozorni na odlaganje smeti ob polne ulične smetnjake. Pri tem na občini občanom svetujejo, da v primeru polnega smetnjaka poiščejo naslednji prazen smetnjak ali, če ne gre drugače, odnesejo odpadke s seboj in jih odvržejo v domač smetnjak. “Z neprimernim odlaganjem smeti kazimo podobo mesta ter prekomerno in po nepotrebnem obremenjujemo zaposlene v javnih podjetjih, ki vsakodnevno skrbijo za urejenost mesta in njegove okolice,” pridajo na občini.