Volilna udeležba v Celju do 16. ure v enem okraju nekaj nad in v drugem nekaj pod četrtinsko


V Sloveniji danes potekajo volitve v Evropski parlament in glasovanje na treh posvetovalnih referendumih. 

Na ravni države je volilna udeležba do 11. ure 11,88 odstotna, kar je za dobre tri odstotne točke več, kot je bila na evropskih volitvah pred petimi leti.

Do 16. ure je bila volilna udeležba 25,61-odstotna, kar pomeni, da je glasovalo 432.651 volilnih upravičencev. Pred petimi leti jih je do 16. ure glasovalo 18,31 odstotka.

V volilnem okraju Celje I je do 16. ure volilo 7.608 volivcev, oziroma 25.92 %, v volilnem okraju Celje II pa 4.955, oziroma 23,26 %. Prvi celjski okraj tako ostaja kanček nad slovenskim povprečjem, drugi pa nekaj odstotnih točk pod njim

Volivci iz okrajev Celje I in Celje II so se do 11. ure odzvali različno. Okraj Celje I, ki ob delu Celja zajema predvsem okoliške kraje kot so Štore, Dobrna, Vojnik in ostali, ima nadpovprečno, 12,31 odstotno udeležbo. Okraj Celje II, ki bolj vključuje center mesta, pa podpovprečno, 11,06 odstotno udeležbo.

Med okoliškimi okraji je visoka udeležba tudi v okraju Žalec II (12,91 %), medtem ko je v Žalec I 11,56 %, praktično enaka je v VO Slovenske Konjice, V VO Laško je 11,1 %, v VO Šentjur pa 10,6 %

Medtem ko je najvišja udeležba v okraju Tolmin s 17,17 odstotka, pa je z naskokom najnižja v volilnem okraju Šmarje pri, kjer je do 11. ure na volišča prišlo 6,45 %, predzadnji okraj pa je Koper 1 z 8,51 % volilno udeležbo.

V volilnem okraju  Celje I je sicer na prejšnjih evropskih volitvah leta 2019 skupaj glasovalo 25,67 odstotka volilnih upravičencev, v okraju Celje II 27,14 odstotka. Udeležba v Sloveniji pred petimi leti je bila 28,89 odstotna.

Na Celje.info bomo podatke o volilni udeležbi spremljali še naprej, zvečer pa seveda ažurno poročali o rezultatih tako volitev v Evropski parlament kot referendumov.

Časa, da udejanite svojo državljansko pravico, imate še do 19. ure.