Anketa: župan Šrot je zlorabil občinsko glasilo, vendar mu to ne koristi


zupan-celje-obcinsko-glasiloNedavno se je v medijih in delu javnosti razplamtela polemika, ali je celjski župan Bojan Šrot v namene samopromocije zlorabil mestni časopis, katerega prihod v nabiralnike celjskih občanov je sovpadel z začetkom volilne kampanje za lokalne volitve.

Ker so bila mnenja deljena, smo na Celje.info glede dilem v zvezi z občinskim glasilom pripravili  anketo in k sodelovanju povabili bralce našega medija.

Vabilu se vas je odzvalo 281. Vaše odgovore povzemamo v tem članku.

Velika večina (87 %) sodelujočih v anketi si je tokratno izdajo mestnega časopisa ogledalo, od tega večinoma v tiskani obliki, nekaj pa tudi v digitalni na spletu.

In splošno prepričanje dobrih dveh tretjin sodelujočih v naši anketi je, da gre za nedopustno samopromocijo župana Šrota pred prihajajočimi volitvami. Četrtina sodelujočih vas glasilo vidi kot legitimno obliko obveščanja občanov o občinskih projektih, deset odstotkov pa ga vidite drugače kot to.

Ocena o “nedopustni samopromociji” je prevladala tako med tistimi, ki Bojana Šrota leta 2014 niso volili (90 %), kot med neudeleženci zadnjih volitev (69 %), pa tudi med Šrotovimi volivci (46 %).

A kljub večinskemu mnenju o županovi volilni samopromociji preko mestnega časopisa po odgovorih na naslednje vprašanje sodeč Šrot od te poteze ne bo imel pretirane koristi.

Zgolj petina sodelujočih namreč meni, da lahko vsebina tovrstnega glasila nanje vpliva v županovo korist. Mnogo več, dobra polovica, pa pravi, da ta poteza vpliva negativno, torej v županovo škodo. Trideset odstotkov sodelujočih meni, da glasilo na njihovo volilno odločitev ne more vplivati.

Prepričanje, da glasilo vpliva v županovo škodo, je večinski odgovor tako pri Šrotovih volivcih iz leta 2014 (40 %), še bolj očitno pa pri volivcih drugih kandidatov (65 %) in tistih, ki prejšnjič niso volili ( 63 %).

V skladu z zgornjimi trendi gredo tudi ogovori na vprašanje, ali imajo vsi županski kandidati v Celju enake izhodiščne pogoje za enakopravno sodelovanje v volilni tekmi.

Da je tako, meni zgolj 22 % sodelujočih, medtem ko jih je 78 % prepričanih v neenakopravnost izhodišč pretendentov za županski stolček.

Na koncu nas je zanimalo še, ali je na splošno smiselno davkoplačevalski denar namenjati za tovrstno občinsko glasilo (če odmislimo konkretno kontroverzno situacijo).

Največ, 40 % vprašanih meni, da bi bilo smiselno izdajati zgolj letni pregled. 23,5 % jih je prepričanih, da glasilo v nobenem primeru ni vredno davkoplačevalskega denarja. 22 % sodelujočih bi si želelo, da bi glasilo izhajalo bolj redno, le 14 % pa, da bi izhajalo tako kot sedaj, torej dvakrat ali trikrat na leto.

Med sodelujočimi v naši anketi je sicer 49 % volivcev Bojana Šrota iz leta 2014, nekoliko več moških kot žensk, polovica vseh ima končano višjo ali visoko izobrazbo. Vzorec glede na celjsko populacijo ni reprezentativen.

R. Č.