Celje bo dobilo lokalni načrt hodljivosti


Hoja velja za najbolj zdrav, varen in dostopen način mobilnosti, kakor tudi rekreacije. V Celju je trenutno v izdelavi načrt hodljivosti za varne in dostopne pešpoti.

Hodljivost je privlačnost prostora za pešačenje; značilnost določenega območja, da je po njem mogoče z lahkoto, brez nepotrebnih ovinkov in brez pretiranega truda hoditi peš.

Koncept hodljivosti vsebuje več komponent, med drugim prisotnost površin za pešce, kot so pločniki in pešpoti, prehodnost prostora in gostota povezav, nizka hitrost vozil in varnost prehodov, vizualna privlačnost prostora, občutek varnosti, obljudenost poti, gostota dejavnosti ob poteh, gostota prebivalcev v območju, kratke razdalje med viri in ponori potovanj.

Učenci v pogovoru z izvajalci programa; vir foto: MOC

V sklopu aktivnosti za izdelavo načrta so pri Mestni občini Celje na sprehod in pogovor povabili učence Osnovne šole Lava. Pogovarjali so se o tem, kako prihajajo v šolo, s kom po navadi pridejo, katere poti uporabljajo in kakšne so nevarnosti na tej poti.

Učenci so jim na sprehodu zaupali, da večino šolskega leta v šolo hodijo peš. Na poti v šolo se počutijo varno in raje prihajajo peš kot z avtomobilom ali avtobusom. Radi ubirajo poti, na katerih jim drevesa nudijo senco. Peš hodijo tudi na popoldanske prostočasne aktivnosti, če le niso preveč oddaljene. Tudi nekateri njihovi starši hodijo v službo peš ali s kolesom, smo izvedeli od otrok, ki se jim pot v šolo ne zdi predolga, na poti uživajo ter se ob prihodu v šolo in domov počutijo odlično. Učenci so na sprehodu prvič slišali za Pešbus in Bicivlak, katerima bi se v prihodnosti z veseljem pridružili.

Pri MOC so zapisali, da bodo izkušnje osnovnošolcev lahko uporabili pri snovanju načrta hodljivosti.

Podlaga za načrt hodljivosti je program program Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki ga vodi IPOP – Inštitut za politike prostora, pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, sofinancira pa ga Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Preberite tudi:

Dan ljubezni s pesmijo obeležili tudi v Celju (video)