Celje preko mehanizma CTN že pridobilo 13 milijonov evrov, obetajo pa se še nove naložbe


Pri projektih za ohranitev Celostnih teritorialnih naložb (CTN) kot načina evropskega financiranja gre za mehanizem, ki se je v pretekli finančni perspektivi Celja izkazal za zelo uspešnega. Mehanizem dobro deluje tudi v drugih slovenskih mestnih občinah, ki so povezane v Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS).

V sklopu CTN je tako Celje pridobilo glavnino sredstev za gradnjo nove stanovanjske soseske v Dečkovem naselju, za projekte s področja trajnostne mobilnosti, itn..

Stališče Mestne občine Celje tako kot Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) temelji na usmeritvah Urbane agende EU, ki predstavlja politični okvir za nadaljnji trajnostni razvoj mest in doseganje ciljev zelenega in digitalnega prehoda. 

Mestna občina Celje je v minuli finančni perspektivi (2013 – 2020), z mehanizmom CTN pridobila približno 13 milijonov evrov. Iz tega naslova so med drugim financirani gradnja nove stanovanjske soseske v Dečkovem naselju (DN 10), projekt Generator (Tehnopark Celje), ureditev mreže kolesarskih povezav v MOC, Upravljanje mobilnosti, Severna vezna cesta in vozlišče P&R.

»S temi projekti smo dodobra preoblikovali urbano infrastrukturo v Celju, omogočili kakovostnejše pogoje za bivanje in uveljavili trajnostno mobilnost kot pridobitev za čistejši zrak in bolj zdrav način življenja v mestu,« je povedala mag. Saša Heath – Drugovič, vodja Službe za evropske zadeve na Mestni občini Celje in predsednica Odbora za evropske zadeve in  mednarodno sodelovanje pri ZMOS.

Na skupščini ZMOS pogledali na izvedene CTN projekte, ter se ozrli v prihodnost

Nedavno so se slovenske mestne občine, ki se povezujejo v Združenju mestnih občin Slovenije, srečale na seji skupščine združenja in se seznanile s stanjem izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) v prejšnji perspektivi (črpanjem EU sredstev se zaključi leta 2023), ter se ozrli v prihodnost.

Do konca preteklega leta je bilo potrjenih že 79 projektov mestnih občin. Njihova investicijska vrednost presega 241 milijonov evrov, dodeljeno sofinanciranje pa znaša preko 131 milijonov evrov. Skupščina ZMOS je potrdila tudi nov seznam izbranih projektov urbane prenove, pri katerih je predvidena 100 odstotna dodelitev evropskih sredstev iz mehanizma CTN.

Smeli načrti so usmerjeni tudi v prihodnost, čeprav mestne občine skrbijo nekatere napovedane spremembe izvajanja CTN. V sklopu programa evropske kohezijske politike za obdobje 2021-27 Služba vlade za evropske zadeve namreč predvideva spremembo izvajanja mehanizma CTN. Po novem tako ZMOS ne bi bil več posredniški organ, in bi javne pozive za oddajo projektov objavljala ministrstva, spreminjajo se tudi pogoji za prijavo, upravičeno območje bo celotna mestna občina, ne le mestna naselja, nastalo bi tudi 8 različnih vsebinskih specifičnih ciljev, ki bi lahko bili vključeni v CTN.

»Način izvajanja mehanizma CTN je bil v obdobju 2014-2020 priznan kot dobra praksa tudi na evropski ravni. Predvidena je širitev vsebin, kar pomeni tveganje za razdrobljenost izvajanja in sredstev. Zmanjšuje se vloga mestnih občin pri izvajanju mehanizma – tako strokovno kot politično, kar bo znižalo učinkovitost izvajanja CTN. Obenem osnutka programskih dokumentov določata, da mestne občine niso upravičenci v mehanizmu regionalnega razvoja,« je spremembe pokomentirala mag. Saša Heath – Drugovič.

Mestna občina Celje se zato zavzema, da se izvajanje CTN ohrani v dosedanji obliki. Prav tako si želi, da bi se za CTN namenila tudi sredstva Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada, saj je pomemben element mehanizma CTN financiranje iz več virov.

Mnenje mestnih občin je, da se CTN osredotoči na tri specifične vsebinske cilje, saj večje število specifičnih ciljev pomeni drobitev sredstev in več ministrskih posredniških organov oziroma večje administrativne obremenitve.

Katere projekte namerava v novi perspektivi izvesti Celje

Mestna občina Celje v okviru mehanizma CTN za naslednjo finančno perspektivo (2021 – 2027) – predvideva za evropska sredstva kandidirati z naslednjimi projekti: Pametno mesto kot nadgradnja projekta Upravljanje mobilnosti, Garažni hiši na železniški postaji in parkirišču Spodnji grad, Infrastruktura za kolesarje in pešce (Specifični cilj: Večmodalna mestna mobilnost); Šmartinsko jezero – ureditev manjkajočih pešpoti in druge infrastrukture (Zmanjšanje onesnaževanja/Zelena infrastruktura); Rekonstrukcija Turške mačke, Majolke in Kajuhovega doma, Dokončanje obnove Knežjega dvorca (Celostni razvoj mestnih območij); Energetska prenova javnih stavb (Energetska učinkovitost). Skupna vrednost teh projektov je ocenjena na skoraj 26 milijonov evrov. Se bodo pa v Mestni občini Celje glede na napovedane spremembe prilagajali tudi s projekti.

Začetek izvajanja evropske kohezijske politike (EKP) za obdobje 2021-2027 je predviden v letu 2023, potrditev programskih dokumentov s strani Evropske komisije pa sredi leta 2022.