Celju se obeta nova parkirna hiša


Na območju parkirišča pri celjski železniški postaji je načrtovana izgradnja parkirne hiše, s čimer bi pripomogli k umiku prometa iz najožjega mestnega središča oz. zagotovili dodatna parkirišča na robu mestnega jedra.

Mestna občina Celje s Slovenskimi železnicami skuša skleniti dogovor glede menjave zemljišč, prav tako, pa želijo, da bi odstranile dva slepa tira, s čimer bi lahko gradili parkirno hišo na površini med Ulico XIV. divizije in območjem delujočih železniških tirov.

Z izgradnjo nove parkirne hiše ob železniški postaji ocenjujejo, da bo v Celju dovolj parkirnih mest, s katerih je mogoč hiter dostop do mestnega središča. Z manj motornih vozil, uporabo Celebusa in sistema KolesCE bodo prispevali k manjši prometni obremenitvi mestnega središča, čistejšemu zraku, lepšemu okolju in prijetnejši izkušnji ob različnih opravkih v mestu.

V bližini se obeta tudi P+R območje

V sodelovanju z državno direkcijo za ceste (DRSI) in Darsom želijo na obrobju mesta zgraditi parkirišče po načelu parkiraj in odpelji. Gre za preureditev sedanjega križišča Partizanske ceste z državno cesto v smeri za Laško, na območju Brega.

Prvo parkirišče po tem načelu je bilo odprto sredi leta 2020 v Ulici XIV. divizije. Tam so uredili 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila, tri za invalide, štiri za polnjenje električnih avtomobilov, osem parkirnih mest pa je namenjeno avtodomom. Na vozlišču je vzpostavljena tudi postaja sistema KolesCE s 36 stojali, v neposredni bližini so postajališča Celebusa.

V začetku junija je bila odprta nova parkirno hiša v Kocbekovi ulici, neposredno ob III. OŠ, kjer je na voljo 66 parkirnih mest za osebna vozila abonentov.

Ob koncu februarja so na območju pri nekdanji Srednji ekonomski šoli uredili 40 parkirišč in jih vključili v sistem modre cone. Prav tako smo v modro cono vključili parkirna mesta v Razlagovi ulici.

V neposredni bližini mestnega središča v Celju sta še dve parkirni hiši, Celeiapark in GH Glazija, ki jo nameravajo povečati in dograditi za potrebe parkiranja osebnih vozil ter reševalnih vozil Zdravstvenega doma Celje.

*foto: Mestna občina Celje