Center pomoči pri prekomerni rabi interneta sedaj tudi v Celju


Z letošnjim aprilom je v Celju začela delovati ambulanta “Logout”, sofinancirana s strani Ministrstva za Zdravje ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.

Ambulanta deluje v okviru Zavoda Nora – Centra sodobnih zasvojenosti, edine tovrstne specializirane organizacije pri nas. Program se že od leta 2010 uspešno izvaja v Ljubljani in od 2015 v Izoli.

Namen programa je osveščanje o zdravi, varni, uravnoteženi in ustvarjalni uporabi tehnologij na eni strani ter na drugi strani strokovna pomoč in svetovanje tistim posameznikom, ki imajo zaradi intenzivnosti ter nekontrolirane uporabe tehnologij in spleta težave s preobremenjenostjo ali celo z zasvojenostjo.

Celjska ambulanta v Celju se nahaja na Ulici XIV. divizije (nekdanji Razvojni centir) in je odprta za vse otroke, mladostnike, njihove starše in odrasle ter njihove partnerje, ki imajo težave s prekomerno uporabo interneta in sodobnih tehnologij (splošna zasvojenost z digitalnimi tehnologijami in spletom, z video igrami, z družabnimi omrežji, FOMO, zasvojenost s spletnimi igrami na srečo, spletnim nakupovanjem, pornografijo, ipd.) oziroma rabijo podporo in svetovanje glede rizičnih vedenj na spletu (spletno zalezovanje/grooming, seksting, spletno nasilje, spletni rasizem, lažno predstavljanje).

Delo je organizirano v obliki brezplačnih individualnih in skupinskih srečanj za svetovance in njihove starše oz. partnerje. Strokovna pomoč in podpora je namenjena vzpostavitvi uravnotežene uporabe sodobnih tehnologij in krepitvi zdravega življenjskega sloga.

Pomemben del njihovega poslanstva predstavljajo tudi preventivne dejavnosti (izobraževanja, delavnice, ipd.) za strokovno in širšo javnost.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na: 031 832 646 ali pišete na: [email protected] oz. [email protected]

Obiščite jih lahko tudi na spletu: www.logout.si oz. na www.facebook.com/logout.si