Začasni suhi zadrževalniki na območju Medloga in Špice zgrajeni. Odstranjeni bodo, ko bo zgrajen zadrževalnik v Levcu


Dela v sklopu začasnih protipoplavnih nasipov na območju Medloga in Špice so v zaključni fazi. Tehnični pregled izvedenih del bo predvidoma v začetku meseca julija. Suhi zadrževalniki vode bodo po izgradnji zadrževalnika Levec odstranili.

Pred skoraj natančno letom dni je Direkcija RS za vode na območju Medloga in Špice začela z izvedbo protipoplavnih ukrepov v okviru projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi, Nadomestni ukrepi zaradi neizgradnje zadrževalnika Levec«. V sklopu projekta so bili zgrajeni suhi zadrževalniki, ki zagotavljajo varnost pred stoletnimi povratnimi dobami Savinje zahodnemu delu Celja, zlasti naselju Špica.

Kot ob tem pojasnijo na Direkciji RS za vode, se namreč v primeru nastopa visokih voda s povratno dobo (Q100) poplavni val razlije na levem bregu Savinje že gorvodno v območju Levca ter teče vzporedno s strugo Savinje proti poseljenemu območju v Medlogu. Namen protipoplavnih ukrepov (izgradnje začasnih suhih zadrževalnikov) je preusmeritev omenjenega vala nazaj v strugo Savinje. Ob tem pa na direkciji poudarjajo, da gre za začasne ukrepe, ki se bodo po izgradnji zadrževalnika Levec odstranili.

Projekt na območju Medloga in Špice, vreden okoli 3,5 milijona evrov, je sedaj v večjem delu že realiziran, trenutno se izvajajo še zaključna dela, tehnični pregled izvedenih del pa bo predvidoma v začetku meseca julija, pravijo na Direkciji RS za vode. Dodajajo, da direkcija v okviru gospodarske javne službe na območju ob Savinji ne načrtuje drugih posegov, razen rednih vzdrževalnih del, ki obsegajo košnjo in selektivno odstranjevanje zarasti.

Kdaj bo zgrajen zadrževalnik v Levcu?

Glede na to, da so zgrajeni suhi zadrževalniki na območju Medloga in Špice začasne narave oz. bodo odstranjeni takoj, ko bo zadrževalnik zgrajen v Levcu, pa je seveda na mestu vprašanje, kdaj se bo to zgodilo. Na direkciji za vode pojasnjujejo, da je zadrževalnik v Levcu predmet Državnega lokacijskega načrta, ki se je pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor v preteklosti že pripravljal, pa se je priprava zaradi pogojev kmetijstva in lokalnih skupnosti ustavila.

“Dne 15. 3. 2022 je s podpisom pogodbe med Direkcijo Republike Slovenije za vode (DRSV) in Ljubljanskim urbanističnim zavodom d.d., DRSV pričela z aktivnostmi za izdelavo projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze DGD za investicijski projekt »Zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini«, ki vključuje pripravo DPN za gradnjo 5 suhih zadrževalnikov (SZ), med temi tudi SZ Levec. Rok za izdelavo dokumentacije je 15. marec 2024. Rok za izgradnjo SZ Levec pa je v tem trenutku težko napovedati,” pojasnjujejo na Direkciji RS za vode.

B.S.