Določena priporočila, ki se jih bodo morali držati v šolah in vrtcih ob nadaljevanju pouka 18. maja


Vlada je danes v izobraževalne ustanove posredovala priporočila za nadaljevanje pouka. 18. maja se tako ponovno odpirajo izobraževalne ustanove za predšolske otroke, učence prvih treh razredov devetletke in dijake zadnjih letnikov.

Priporočila v zvezi z nadaljevanjem pouka so danes uskladili predstavniki ministrstva za izobraževanje, nacionalnega inštituta za javno zdravje, ravnatelji in člani sindikata vzgoje in izobraževanja.

V šolske klopi se vračajo učenci prvih treh razredov, devetošolci in dijaki zaključnih letnikov. Prav tako se v vrtce lahko vrnejo predšolski otroci.

Pristojni so odločili, da bo lahko v učilnicah do 15 učencev. Skupina bo lahko štela tudi kakšnega učenca več, a le če bo med njimi zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra.

Vrtčevske skupine malčkov (od 1 do 3 let) bodo lahko štele do 8 otrok, v drugem starostnem obdobju (od četrtega do šestega leta) bo lahko v oddelku do 10 otrok. Otroci ne bodo smeli deliti igrač ali uporabljati zunanjih igral.

Učencem do 12. leta ne bo treba nositi zaščitnih mask. Starejši učenci vključno z maturanti pa bodo morali maske nositi le izven učilnic. Maturantje bodo lahko izpite na maturi opravljali brez mask. Učitelji bodo morali maske nositi ves čas, medtem ko vzgojiteljicam mask ne bo treba nositi. Učenci med odmori praviloma ne bodo smeli zapuščati učilnic. Učilnice bodo po vsaki uri prezračene.

Vrtci že sprejemajo prijave staršev, ki se bodo odločili, da otroke v tem šolskem letu še vrnejo v varstvo. Pri vrnitvi v osnovno šolo starši naj ne bi imeli izbire in se bodo otroci, za katere vrnitev je predvidena, morali vrniti v šolske klopi.

Pouk obiskovati le zdravi učenci in učitelji brez znakov akutne okužbe dihal. Ob ponovnem vstopu v šolo bodo morali učenci prinesti podpisano izjavo staršev, da v zadnjih 14 dneh niso imeli katerega od simptomov covida-19 in da niso bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba z novim koronavirusom.

Hrano bodo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah delili po porcijah, v učilnicah oz. oddelkih. Pristojni odsvetujejo tudi prihod v šolo z javnim prevozom, ki se sprošča 11. maja. Podrobnosti tukaj.

foto: pixabay