Drevesni park v Celju posekan za namen gojenja koruze (foto)

15. 04. 2018 06:46

Prejšnji teden se je v Celju zgodil golosek celjskega drevesnega parka, ki je stal na območju drevesnice bivšega Vrtnarstva Celje v Medlogu.

Kmet, kateri je imel občinsko zemljišče v najemu, je posekal dobrega pol hektara nasada zimzelenih grmovnic in dreves, ne da bi o tem obvestil Mestno občino Celje. Zakupnik je imel na tem območju namen gojiti koruzo.

Občina je z zakupnikom zemljišča takoj razdrla pogodbo.

Dogajanje so opazili člani društva Krog in varuhi celjskih naravnih habitatov in takoj opozorili občino. S tem so preprečili, da bi nastala še večja škoda. Pristojne občinske službe so nemudoma ukrepale in preprečile nadaljevanje grobega posega v naravo. Kljub temu so nekateri prepričani, da bi lahko občina mogoče tudi preprečila golosek drevesnega parka.

Kot namreč pravijo poznavalci in varuhi celjskih naravnih habitatov, so se v preteklosti že vseskozi dogajale poseke, po območju se je oralo, onesnaževalo, ipd.. O tem, kot pravijo, se je občino vseskozi pravočasno obveščalo a ta ni nikoli konkretneje ukrepala. Nekateri so izrazili celo dvom v to, da res prav nihče na občini ni vedel kaj se namerava zgoditi v drevesnem parku.

“Odkar je občina postala lastnik večine zemljišč (zaradi pomanjkanja informacij sem napisala večina, po vsej verjetnosti je občina lastnica vseh zemljišč, seveda v dogovarjanju z vrtnarsko šolo in skladom kmetijskih zemljišč), je preorano ali zasuto z odpadki zelo veliko površin, že v preteklosti pa do sedaj, se širi odpad vrtnarskih in cvetličarskih pritiklin, o poseki in nenadzorovanem ravnanju z zemljišči pa ne bom izgubljala besed.

Nedavno so odprli betonske jaške, ki so ostali odprti ne glede na njihovo globino in širino. Sem obvestila občino, ostali ne prevzemajo nobene odgovornosti. Torej se dogajajo stvari, a mislim, da daleč od ohranitve te zelene in zanimive površine.” nam je med drugimi dogajanje na tem območju pokomentirala ena izmed bork za zaščito celjskih naravnih habitatov, Irena Ašič.

Mestna občina Celje zavrača vse očitke

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Mestno občino Celje od koder pa so nam sporočili, da odločno zavračajo očitke, da je do poseka nekaterih dreves in grmovnic v nekdanji drevesnici Vrtnarstva Celje prišlo zaradi njihovega domnevno »mačehovskega odnosa«.

Pojasnjujejo, da so okoli 35.000 kvadratnih metrov območja drevesnice konec lanskega leta dali v najem kmetu, ki se je s prošnjo po najemu sam obrnil na občino. Zakupno pogodbo so sklenili za eno leto. V njej pa je bilo izrecno zapisano, da se zemljišče odda za namen košnje in da se sme uporabljati samo v ta namen. Kakršnakoli drugačna raba zemljišč oziroma kakršnikoli drugi posegi pomenijo kršitev in so razlog za odpoved pogodbe.

Glede na to, da so do takrat zemljišče kosili zaposleni v režijskem obratu Mestne občine Celje, ki so zelo obremenjeni z drugim delom, smo njegov predlog sprejeli. Zaupali smo, da bo najemnik spoštoval pogodbo in da bo takšna rešitev dobra za obe strani, pojasnjujejo na MOC.

Prejšnji četrtek pa so bili informirani, da se je najemnik na lastno pest lotil poseka, zato so takoj ukrepali. Pogodbo z zakupnikom so takoj brezpogojno odpovedali, po ugotovljeni škodi pa bodo zoper njega  uporabili tudi vsa razpoložljiva pravna sredstva in tako zavarovali interese Mestne občine Celje.

Mestna občina Celje odločno zavrača tudi namige, da naj bi nekateri na občini bili o nameri poseke informirani pravočasno. Pravijo, da takšne obtožbe blatijo ime in dobro delo njihovih uslužbencev, zato pozivajo tiste, ki jim to očitajo, da trditve podkrepijo z dokazi.

Sicer pa je to območje po veljavnem prostorskem aktu del vrtnarije in že sedaj obsega tako kmetijska kot stavbna zemljišča.  V osnutku občinskega prostorskega akta je največji del zemljišča namenjen sistemu zelenih površin. Izdelane so tudi strokovne podlage, ki podrobneje opredeljuje mogočo rabo tega prostora za namen zelenih površin s spremljajočimi dejavnostmi, so še povedali na Občini.

Na tem območju se sicer v prihodnosti namerava zgraditi tudi začasne protipoplavne nasipe, zaradi katerih je Mestna občina Celje nedavno zamenjala poplavno zemljišče v Medlogu, ki je bila last zasebnika, z zelenimi parkovnimi površinami okoli dvorca Lanovž.B.S.

 sentrock-2018-polsi-klik

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
169 queries in 1,409 seconds.