MOC v menjavo parka pri Lanovžu s poplavnim zemljiščem v Medlogu


Svetniki celjskega mestnega sveta so izglasovali menjavo javnih parkovnih površin ob Kidričevi ulici za poplavne površine v Medlogu, kjer naj bi občina gradila začasne protipoplavne nasipe financirane s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Mestna občina Celje je travnate površine okoli dvorca Lanovž s površinami v Medlogu zamenjala s podjetjem CEP katerega lastnik je Urban Majcen, ki je pred leti kupil propadajoči dvorec in ga spremenil v sodobni medicinski center.

Sedaj se porajajo strahovi, da edino zeleno območje ob Kidričevi ulici, kmalu ne bo več zeleno.

Odgovor MO Celje na očitke

Okolica dvorca Lanovž, ki je postal moderen medicinski center, je obdana s travnato površino, ki v tem delu mesta predstavlja edino večjo zeleno površino na območju Kidričeve ulice. A to bi se utegnilo kmalu spremeniti.

Slabih 7 tisoč kvadratnih metrov travnatih površin se je namreč Mestna občina Celje odločila zamenjati s slabimi 6 tisoč kvadratnimi metri poplavnih površin na območju Medloga, kjer naj bi občina s finančno podporo ministrstva za okolje postavila protipoplavni nasip.

Gre za začasen ukrep protipoplavne zaščite, ki pa še ne zagotavlja popolne protipoplavne varnosti širšega območja Špice in dela Medloga. Ta rešitev naj bi bila nujna, saj je za dolgoročno reševanje poplavne ogroženosti v Celju potrebno sprejeti nov državni prostorski načrt, kar pa lahko traja leta.

Menjavi zemljišč, ki jo je potrdilo štiri petine mestnih svetnikov, pa mnogi nasprotujejo. Menijo namreč, da bi morala travnata površina okoli dvorca Lanovž ostati javna površina s čimer bi se na tem območju tudi ohranjale parkovne zelene površine. Tako pa sedaj med nasprotniki omenjene poteze občine prevladuje strah, da bodo pod novim zasebnim lastnikom, to je podjetje CEP, ki ima v lasti tudi dvorec Lanovž, na teh površinah kaj kmalu zrasle stavbe.

Zakaj je prišlo do menjave?

Kot piše Večer, naj bi občina dolgoročnejšo protipoplavno zaščito (izgradnjo suhih zadrževalnikov) načrtovala na poljih v Levcu. A ker so lastniki teh polj, ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, zavrnili predlog Ministrstva za okolje in prostor ter niso dovolili izgradnjo protipoplavnih suhih zadrževalnikov na njihovih poljih, je ministrstvo Mestni občini Celje naložilo, da sama reši zadevo.

Začasna rešitev se je našla na zemljiščih na območju Medloga, kjer naj bi občina postavila protipoplavne nasipe. Tu pa se je ponovno zapletlo z lastnikom zemljišča, ki se prav tko ni strinjal s postavitvijo začasnih zdrževalnikov.

Ker je lastnik teh zemljišč v Medlogu podjetje CEP, ki si istočasno lasti tudi dvorec Lanovž, in je zelo zainteresiran tudi nad lastništvom travnatih površin okoli dvorca, je občina na koncu pristala na menjavo zemljišč. Tako je velika travnata parkovna površina ob Kidričevi ulici v Celju prešla iz javne v zasebno last.

Petina celjskih svetnikov, ki je glasovala proti menjavi, kot tudi prebivalci Celja, sedaj dvomijo, da bo to zemljišče res ostalo zeleno. Bojijo se, da se bo pod zasebnim lastnikom območje hitro spremenilo v stavbno zemljišče. Sprememba namembnosti bi se namreč lahko zgodila zelo hitro. Poleg tega se mnogi sprašujejo, zakaj je občina zamenjala prvovrstno zemljišče na zelo interesantni lokaciji za poplavno območje v Medlogu, kjer se bo uredila zgolj začasna in nepopolna protipoplavna rešitev.

Župan MOC Bojan Šrot ob tem občane miri, “Po prostorskem aktu s tem sklepom ne spreminjamo namena uporabe tega zemljišča. To je parkovna površina Dvorca Lanovž, ki je zdaj lepo urejen. Ne zavod za varstvo kulturne dediščine ne mestni svet danes in tudi ne v prihodnje ne bo dovolil graditi trgovine, tovarne ali kaj podobnega. To je parkovna površina. Parki so stavbna zemljišča, a na njih ni možno graditi.”, je za Večer pojasnil Šrot.

foto: B.S.