Državna kolesarska pot na Dobrni bo merila dobrih 5 km


Državno kolesarsko omrežje, ki nastaja na Celjskem, ne bo obšlo niti Dobrne, ki se ponaša z bogato turistično tradicijo. Podobno kot v drugih krajih so tudi tam pripravili javno predstavitev idejnega projekta Kolesarske poti na Dobrni, saj je za izpeljavo projekta Območnega razvojnega partnerstva Osrednje Celjsko, ki ga koordinira Simbio d.o.0., treba pridobiti soglasja lastnikov zemljišč. 

Začrtana trasa državne kolesarske mreže se bo na južnem delu občine Dobrne, v naselju Vinska Gorica, navezala na kolesarsko povezavo iz Lemberga in se nato nadaljuje vzdolž doline potoka Dobrnica in obstoječe sprehajalne poti vse do križišča za Novi grad, tik pred naseljem Dobrna.

Od tam naprej nato en krak kolesarske povezave vodi čez naselje Dobrna do kompleksa Term Dobrna, drugi krak kolesarske povezave pa se nadaljuje po hribovitem terenu proti zahodu, čez naselje Lokovina, vse do občinske meje z Mestno občino Velenje.

Dolžina odseka na Dobrni je 5,36 km, ocenjena vrednost znaša 1,4 milijona EUR. 

Odziv med lastniki je bil pozitiven, velika večina jih je projekt podprla. V nadaljnjih fazah projektiranja bodo pristojni proučili posamezne pomisleke prisotnih. Občine in koordinator projekta si skupaj prizadevajo pridobiti sofinancerska sredstva s strani državnega proračuna, računajo pa tudi na pridobitev evropskih sredstev.

DRSI bo po pridobljenih soglasjih lastnikov nato naročila parcelacije in cenitve zemljišč, odkupe oziroma služnosti in nato naročila nadaljnjo projektno dokumentacijo: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PDG) in projekt za izvedbo (PZI).