Energetika Celje s 1. oktobrom znižala cene zemeljskega plina za 15 odstotkov – sledi dodatna 8-odstotna pocenitev


Z znižanjem cen zemeljskega plina se v veliki meri prilagajajo novo nastalim razmeram na trgu, so sporočili iz podjetja Energetika Celje. Hkrati pa verjamejo, da bodo v nadaljnjih pogajanjih  z dobaviteljem v začetku leta nadoknadili še razliko.

V vsakem primeru so dogajanja na trgu zemeljskega plina za potrošnike pozitivna, saj prinašajo prihranke ne glede na dobavitelja. Pomembno pa je poudariti, da je govora le o ceni blaga brez omrežnine, meritev in pripadajočih davščin. Kljub vsej pregreti diskusiji, pa velja omeniti še, da je bil zemeljski plin tudi po obstoječih cenah za 25 odstotkov cenejši kot kurilno olje, ki je sicer najbolj razširjen energent v Sloveniji.

Plin je v svoji 140 let dolgi tradiciji v Celju zagotovo dokazal svoje prednosti kot najčistejši vir energije in je zelo prijazen do okolja, poudarjajo pri Energetiki Celje. Pri zgorevanju se tvori 25 odstotkov manj C02, SO2 skorajda ni, manj saj in manj dušikovih oksidov NOx v primerjavi s kurilnim oljem. Doveden na mesto zgorevanja je primeren za takojšnjo uporabo z visokimi izkoristki, čistoča obratovanja in nizki stroški vzdrževanja, zanj tudi ni potrebno imeti skladiščnega prostora. Plačilo za porabljeno količino za nazaj omogoča stalen nadzor stroškov ogrevanja. Uporabljamo ga lahko za kuhanje, ogrevanje, klimatizacijo in celo za pogon avtomobilov.

Poleg vseh ostalih prednosti pa je v tem času zelo pomembno tudi dejstvo, da je bil vseskozi cenejši energent. Kljub podražitvam je cena zemeljskega plina v primerjavi z kurilnim oljem in  tekočim naftnim plinom izjemno ugodna. Res pa je, da je čas recesije ponovno pripeljal do množične uporab fosilnih goriv v klasičnih kurilnih napravah, kar je seveda v nasprotju s skrbjo za okolje, ki smo jo ob intenzivni plinifikaciji in bistveno znižanih parametrih škodljivih snovi v zraku dosegli v zadnjih desetletjih.

Dejstvo je, da se razmere na trgu zemeljskega plina, tako kot tudi na mnogih drugih področjih, spreminjajo in da obstaja na trgu določen presežek ponudbe nad povpraševanjem, ki pozitivno vpliva na cene. V primeru spremenjenih razmer pa zanesljivost dobave in cenovno stabilnost dolgoročno jamčijo le dolgoročne pogodbe ali vsaj kombinacija enih in drugih. V Energetiki Celje so se po besedah tiskovne predstavnice podjetja kot dobavitelj zemeljskega plina ves čas trudili, da je glede na svoje poslanstvo vzdrževala nivo cen, ki so bile med najnižjimi cenami zemeljskega plina v Sloveniji in verjamejo, da bo temu tako tudi v bodoče.

Danes, 5. 10. 2012, so iz podjetja Energetika Celje poslali dopis, v katerem napovedujejo dodatno znižanje zemeljskega plina:

V Energetiki Celje bomo v prihajajočih dneh še znižali cene zemeljskega plina, in sicer za dodatnih 8 odstotkov. Že prejšnji teden smo cene znižali za 15 odstotkov, kar pomeni, da bo Energetika Celje cene zemeljskega plina znižala za skupno 23 odstotkov. Ta odstotek je posledica uspešnih pogajanj z našim dobaviteljem zemeljskega plina. Znižane cene bodo veljale za celotno kurilno sezono 2012/13 oziroma do 30.4.2013. Pomembno pa je poudariti, da govorimo le o ceni blaga brez omrežnine, meritev in pripadajočih davščin.

Vaš lokalni dobavitelj zemeljskega plina Energetika Celje se sicer pretežno pojavlja v dvojni vlogi, in sicer kot sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO), katerega sistemske storitve se odražajo na računu kot znesek za meritve in omrežnina, ter kot dobavitelj zemeljskega plina. Velja poudariti, da je tudi kot dobavitelj zemeljskega plina bilo podjetje v preteklosti med cenejšimi ponudniki. Tudi Energetika je v preteklosti na vseh ravneh odpirala vprašanja cenovne politike plina, vendar je šele vstop novega ponudnika na trg zemeljskega plina povzročil pozitivne premike na trgu in hkrati pospešil tudi  aktivnosti za izboljšanje nabavne cene zemeljskega plina pri našem dobavitelju in uvozniku v Republiko Slovenijo.

Ena izmed naših prednosti je vsekakor zanesljivost dobave zemeljskega plina, ki smo ga tudi v času politično gospodarske krize v letu 2009, ko je bila dobava zemeljskega plina v Evropski uniji in tudi v sosednjih državah močno motena, s pomočjo svojega dobavitelja in uvoznika zagotavljala vsem svojim odjemalcem v zadostni količini in kapaciteti.

Ob tem velja omeniti, da  je cena zemeljskega plina v primerjavi z kurilnim oljem in  tekočim naftnim plinom izjemno ugodna.

Besedilo: Monika Oštir, tiskovna predstavnica podjetja Energetika Celje