Fontana v mestnem parku znova deluje (video)


Po mesecu dni obnove je znamenita fontana v mestnem parku znova začela služiti svojemu namenu. Fontana vrsto let ni delovala in je bila že v zelo slabem stanju.

Prvi odzivi občanov na obnovljeno fontano so bili mešani, kasneje pa so tako z javnega podjetja Zelenice kot z Mestne občine Celje sporočili, da obnova še vendarle ni dokončana.

Fontano obnavljata javni podjetji Zelenice, ki izvaja gradbeno-obrtniška dela, ter Vodovod-kanalizacija, ki je skrbi za nov dovod in odtok vode, ki bo v sistemu krožila. Obnova poteka v skladu s smernicami celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).

Prvi odzivi občanov na znova delujočo fontano so bili mešani. Naknadno so z Javnega podjetja Zelenice sporočili, da je bila fontana tokrat zgolj testno zagnana, ter da obnova še ni popolnoma zaključena. Tudi na Mestni občini Celje so po objavi obrazložili, da so delovanje vodometa v fontani v Mestnem parku Celje zgolj testno preizkusili. “Skozi začasno kamnito zložbo je po dolgih letih znova pritekel curek vode, ki ga bomo z ustreznimi šobami poskušali še spremenili. Dogradili bomo tudi kamnito zložbo, ki zdaj služi predvsem stabilizaciji cevi, tako da bo fontana obnovljena predvidoma sredi septembra,” so pojasnili na občini.

Vodomet v fontani sicer ni deloval že od osemdesetih let prejšnjega stoletja, njen videz pa je precej kazil podobo mestnega parka. Na Mestni občini Celje so si že pred leti želeli, da bi zgradili novo fontano, ki bi bila takšna, kot je bila nekoč. Zaradi pomanjkanja denarnih sredstev do novo gradnje ni prišlo, so pa kljub temu veseli, da sta se javni podjetji lotili nujno potrebnih obnovitvenih del. “Zaposleni v podjetju Zelenice so obnovili bazensko školjko in bazenski rob, ju zaščitili in prebarvali. Zamenjali so tudi talno ploščo, ker je bila v zelo slabem stanju, in začasno postavili manjšo kamnito zložbo. Fontana zaenkrat ne bo naseljena z vodnim rastlinjem in ribami, niti je ne bo obkrožala historična kovinska ograja, kot je razvidno iz starih razglednic,” so še dodali na celjski občini.

Kljub temu bo po mnenju Milane Klemen, konservatorske svetovalke na celjski območni enoti ZVKDS, njena pojavnost v prostoru enaka in bo pripomogla k vtisu mestnega parka poznega krajinskega sloga.

Obnovitvena dela bodo stala približno 20 tisoč evrov, javni podjetji pa sta jih izvajala v okviru vzdrževalnih del, ki so omogočila, da je fontana spet zaživela in ne bo več mesto za odlaganje odpadkov. Vsi pa upajo, da se je bodo usmilili tudi vandali, ki zadnje čase uničujejo javno lastnino po mestu.

foto in video: MOC

Znamenita fontana v celjskem mestnem parku bo spet delovala