III. OŠ Celje stopila na pot brezogljičnosti

03. 07. 2020 16:20

III. OŠ Celje je skupaj z OŠ Janka Modra stopila na pot brezogljičnosti. Projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol je novost v Sloveniji in Evropi, saj se bosta obe šoli ustanoviteljici projekta skupaj s še nekaterimi drugimi šolami lotili strukturiranega in sistematičnega dela na področju zmanjševanja ogljičnega odtisa šol.

Projekt, ki so ga zasnovali, je drzen in ima velik potencial kar je prepoznalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Z ministrom za okolje mag. Andrejem Vizjakom sta tako ravnatelja obeh šol ustanoviteljic, ravnatelj III. OŠ Celje Aleksander Verhovšek in ravnatelj OŠ Dol pri Ljubljani Gregor Pečan, v sredo podpisala pismo o podpori in sodelovanju.

Namen je oblikovanje mednarodne mreže brezogljičnih šol – na pobudo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in ravnateljev slovenskih šol – ter sistematičen način zmanjševanja ogljičnega odtisa šol in vzgoja mladostnikov.

Aleksander Verhovšek, ravnatelj III. OŠ Celje je ob podpisu povedal, da osnovne šole vodijo vrsto dejavnosti na področju okoljevarstva. Izrazil je željo, da bi se našla sinergija, ki bi sprva povezovala pristojna ministrstva in osnovne šole, v nadaljevanju pa je ambicija, da bi ta projekt povezal tudi srednje šole in vrtce. »Zavedamo se, da moramo delati na celotni populaciji. To mora postati naš način življenja in razmišljanja.«

Kaj je projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol

Projekt bodo septembra uradno pričeli pilotni vzgojno izobraževalni zavodi, ki bodo koncept preizkusili in med izvajanjem poskrbeli za povratne informacije. Po prvem letu izvajanja bi izdelan koncept ponudili zavodom širom države in tudi mednarodnemu okolju. Na primer projekt Erasmus+, ki ga bodo skupaj s partnerskimi šolami iz Italije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske prijavili na nacionalnem uradu Cmepius in bo podlaga za pričetek širitve ideje mreže brezogljičnih šol širom Evrope.

V okviru MOP se že izvaja LIFE integralni projekt, ki bo v sklopu svojih aktivnosti lahko pripomogel k vzpostavitvi in oblikovanju mreže brezogljičnih šol ter kasneje z mreženjem med projektoma tudi prispeval k določenim vsebinskim sklopom projekta. MOP je vodilni partner projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE, v sklopu katerega skupaj s še štirinajstimi drugimi partnerji spodbuja zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom na 2030. Projekt traja do konca leta 2026 in se ukvarja s promocijo trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije, zmanjševanja količin odpadne hrane in v blaženje podnebnih sprememb usmerjeno rabo tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo. Eden izmed pomembnejših ciljev projekta je med drugim povečati osveščenost splošne javnosti glede podnebnih sprememb, njihovega blaženja in spremembe navad v vsakodnevnem življenju za učinkovitejši, hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.

foto: MOP

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
158 queries in 1,155 seconds.