Vendarle podpisan projekt za zagotavljanje zanesljive oskrbe s pitno vodo v Savinjski regiji


Včeraj je bila na Ministrstvu za okolje in prostor vendarle podpisana operacija v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske Kohezijske politike s ciljem večje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v Savinjski regiji.

V operaciji sodeluje šest občin Spodnje Savinjske (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec). Občina Žalec je vodilna občinska upravičenka.

Zaradi ovir na občinski strani je bil deležen zamika sklenitve pogodbe o sofinanciranju. Načrtovanje investicije se je sicer začelo že leta 2019, občine pa so popolno vlogo oddale maja 2021. Nato se je, kot navaja Ministrstvo za okolje in prostor, zapletalo zaradi priprave investicijske dokumentacije in ocene vrednosti projekta v fazi načrtovanja, ter slabega odzivanja občin na dopolnjevanje potrebne dokumentacije za nadaljevanje aktivnosti do sklenitve pogodbe o sofinanciranju, zaradi česar naj bi prišlo do zamud. Občina Žalec temu sicer oporeka in dodaja, da si je tudi Ministrstvo za okolje in prostor vzelo nerazumno dolge roke za pripravo pogodbe, zaradi česar je bilo občinam onemogočeno črpanje evropskih sredstev. Slednje je, ker se je projekt že začel izvajati, privedlo do likvidnostnih težav, še navajajo na Občini Žalec.

Kaj prinaša projekt?

Predmet operacije je novogradnja in hidravlična izboljšava več kot 12 kilometrov vodovodnega sistema v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. V okviru projekta se bo 14.807 prebivalcem zagotovilo varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode, od tega bo na novo priključenih 136 prebivalcev.

Vrednost investicije iz Odločitve o podpori je 6.216.922 evrov (z DDV). Znesek sredstev evropske kohezijske politike je enak 3.032.409 evrov (Kohezijski sklad 2.577.548 evrov in sredstva državnega proračuna MOP 454.861 evrov). Projekt se je začel z načrtovanjem investicije v letu 2019, gradnja se je začela v letu 2021, zaključek operacije pa je načrtovan v letu 2023.