Javni zavod Socio ponuja brezplačno pomoč pri hišnih opravilih


Nedavno je Socio, ki ga Celjani že dobro poznajo, predstavil projekt »Inovativni pristopi zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin za podporo družini«. Nudil bo več brezplačnih uslug družinam in starejšim.

Zaradi staranja prebivalstva se najhitreje povečuje delež starejših od 80 let, ki potrebujejo največ pomoči. V zavodu so prepričani, da bo treba še povečati dostopnost storitev zanje in razviti nove pomoči za družino, ki skrbi za starejšega človeka.

Zaradi vse hitrejšega tempa življenja je včasih zelo težko uskladiti tudi posel in družino. Zato je zavod razvil poseben socialni servis, ki družinam pomaga pri urejanju odnosov in skrbi za otroke. Na pomoč naj bi priskočil tudi pri hišnih opravilih, v primeru bolezni, invalidnosti, ipd.

Finančno opismenjevanje pa bo namenjeno predvsem starejšim in uporabnikom denarne socialne pomoči, ki naj bi najbolj potrebovali znanje o vodenju osebnih financ in možnih zlorabah finančnih produktov.

Kmalu bodo odprli Informacijsko svetovalni in izobraževalni center, v katerem bodo zaposleni občanom nudili vse informacije v zvezi s ponudbo storitev družini in socialnim servisom.

Za izvedbo omenjenega projekta, ki sicer v manjšem obsegu deluje že dve leti,  je Zavod Socio dobil tudi evropski denar. Celoten projekt bo stal približno 300 tisoč evrov.

V projekt so vključili 45 brezposelnih ljudi in jih izobrazili za omenjena področja. Čeprav bodo v konkretni projekt vključili le štiri ljudi, naj bi tudi preostali z novim znanjem bistveno lažje prišli do zaposlitve. Vsem udeležencem so sicer ta teden slovesno podelili priznanja za uspešno opravljeno izobraževanje.

Foto: Jure Kvas