Onesnaženje pitne vode na Žalskem bi lahko bilo tudi posledica kaznivega dejanja


Javno komunalno podjetje Žalec je v povezavi z nedavnim onesnaženjem vode na širšem območju Žalca, ko je moralo zaradi zastrupitve zdravniško pomoč poiskati okoli 50 oseb, zaradi suma kaznivega dejanja namernega ali nenamernega onesnaženja pitne vode, primer prijavilo policiji.

Prve ugotovitve nedavnega onesnaženja pitne vode na širšem območju Žalca so kazale, da je bila za oporečnost pitne vode kriva tehnična napaka. Vendar, kot so danes sporočili iz Javnega komunalnega podjetja Žalec, ne izključujejo niti možnosti, da je do onesnaženja prišlo zaradi namernega ali nenamernega ravnanja v naravi. Zato še vedno preiskujejo vse možnosti vzroka za nastalo situacijo. “Ker še vedno ne moremo izključiti možnosti, da je dogodek posledica nenamernega ali namernega kaznivega ravnanja, smo zaradi suma kaznivega dejanja podali prijavo na policijo,” so pojasnili na žalskem komunalnem podjetju.

Pooblaščenega laboratorija je danes izdal tudi delno poročilo o mikrobiološki analizi vode iz katerega izhaja, da je bil vzorec, ki je bil odvzet iz omrežja vrtca Šempeter (vodovod Šempeter), ocenjen kot zdravstveno neustrezen zaradi prisotnosti bakterij, ki so indikatorji fekalnega onesnaženja. Vzorec je vseboval bakterije Escherichia coli in enterokoki. “Po Pravilniku o pitni vodi teh bakterij v pitni vodi ne sme biti prisotnih. Če je pitna voda fekalno onesnažena, kar se je izkazalo v konkretnem primeru, lahko to predstavlja nevarnost za zdravje ljudi in so možne ter verjetne posledice na zdravje uporabnikov take vode,” so pojasnili na NIJZ.

Končni in potrjeni rezultati ponovnega kontrolnega vzorčenja vode iz istega odvzemnega mesta naj bi NIJZ predstavil v četrtek.

B.S.