Kadrovske spremembe na Mestni občini Celje: novi vodji oddelkov se vračata iz Ljubljane, poslej tudi nova mestna arhitektka


Z junijem bo na vodstvenih položajih celjske mestne uprave prišlo do več sprememb. Tako bosta z delom nastopila novi vodji oddelkov za okolje in prostor ter komunalo oz. družbenih dejavnosti.

Vodenje Oddelka za okolje, prostor in komunalo bo tako prevzel mag. Miran Gajšek, ki je zadnjih 18 let vodil Oddelek za urejanje prostora na Mestni občini Ljubljana, sedaj pa se vrača v domače mesto, kjer je nekdaj vodil Zavod za planiranje in izgradnjo.

Oddelek za družbene dejavnosti bo prevzel še en Celjan, z dolgoletnim stažem v Ljubljani, dr. Bojan Cvelfar. Zgodovinar, predavatelj, kulturnik in nekdanji športnik je dolgoletni direktor Arhiva Republike Slovenije, kjer je vodil projekte tudi v mednarodnem prostoru.

Mestna uprava bo okrepljena tudi z novo občinsko urbanistko, arhitektko Katjo Martinčič. Doslej je to področje pokrivala v Idriji.

V okviru uprave bodo nekatere službe reorganizirali. Tako bo z junijem na Oddelku za okolje, prostor in komunalo sistemiziran nov sektor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo. Vodil ga bo dosedanji vodja oddelka, Dušan Slapnik.

Na Oddelku za družbene dejavnosti bodo ukinili Služba za vzgojo, izobraževanje in šport. Poslej bosta delovali dve novi službi, in sicer Služba za vzgojo in izobraževanje ter Služba za šport. Prvo bo vodila dosedanja vodja oddelka, Polonca Ocvirk, drugo pa Jerneja Svetko.