Kaj muči Celjane: od izlivanja v Savinjo do kraj na pokopališču in vožnje z mopedi ter nedelujočim pitnikom


Na spletnem portalu Servis 48 lahko občanke in občani Celja podajajo pobude ali pritožbe, na katere nato Mestna občina Celje poda odgovor ter se skuša odzvati z reševanjem problema oziroma predloga.

Preverili smo nekaj aktualnih zadev, ki “mučijo” prebivalce Celja. Tokrat so prednjačile težave oziroma predlogi v zvezi z izlivanjem odpadnih voda v Savinjo, tatovi na Mestnem pokopališču, motečo vožnjo z mopedi, nedelujočim pitnikom in ureditvijo površine pri parkirišču Spodnji grad.

Servis 48 je javno dostopna storitev oziroma portal Mestne občine Celje, s katero želijo spodbuditi občanke in občane, da sodelujejo pri ustvarjanju boljše in lepše podobe našega knežjega mesta.

To so nekateri predlogi oziroma problematike, ki so jih v zadnjem času zaznali Celjani in Celjanke:

Odpadne vode, ki se izlivajo v reko Savinjo

“Že več mesecev se v Savinjo pri knjižnici izliva smrdljiva umazana voda smrdeča po fekalijah,” je zapisal občan, ki ga je zanimalo ali je to stanje normalno ali je prišlo do kakšne težave.

Pogled na Savinjo s Splavarskega mostu. (Foto: Google Maps)

V javnem podjetju Vodovod – kanalizacija Celje pojasnjujejo, da je na tem mestu ob Savinji zadrževalni bazen, ki služi, da se ob pojavu padavin najbolj onesnažene razredčene odpadne vode zadržijo v njem in kasneje odtečejo na čistilno napravo.

Ko je ta zaradi obilnejših padavin, kot smo jim priča letos spomladi, poln, se začne prelivanje razbremenjenih in razredčenih odpadnih vod v Savinjo.

“To je normalen in dovoljen pojav, do katerega prihaja tudi še nekaj časa, ko več ne dežuje, razredčena odpadna voda pa še prihaja po ceveh iz širšega prispevnega območja,” so še sporočili predstavniki podjetja, pri katerem bodo kljub vsemu še dodatno spremljali zadevo.

Kako preprečiti kraje na Mestnem pokopališču?

O krajah na Mestnem pokopališču smo že poročali, ponovno pa je tema nanesla tudi na to problematiko.

Kaj muči Celjane: od tatov na pokopališču do Ceste v Lokrovec in avtov na avtobusni postaji ter prehoda na Cankarjevi

Za zmanjšanje kraj po grobovih in v avtomobilih v času obiska pokopališča je uporabnica Servisa 48 tako predlagala, da se celotno pokopališče pokrije s kamerami.

“Leta in leta se že tu pritožujejo zaradi kraj po grobovih in v avtomobilih med obiskom pokopališča. S kamerami se sedaj po svetu rešujejo kriminalnih dejanj, kamere so postale poceni in imajo odlično jasno sliko, da se z malo investicijo pokrije celotno pokopališče, ki ga naj financira koncesionar, ki služi za grobove. Poleg tega bi obvestila na vhodih kradljivcem dala misliti, če bi še kradli in vse skupaj bi zato zelo zmanjšalo kriminalna dejanja,” je zapisala.

Pri občini vsekakor obsojajo nesprejemljiva in nespoštljiva dejanja do pokojnikov ter njihov svojcev, vendar predlog žal ni izvedljiv. Glede vlomov v parkirana vozila pa občanom svetujejo, da ne puščajo vrednejših predmetov na vidnih mestih v avtomobilu.

Na Hudinji moteča vožnja z mopedi

Na ulici Milčinskega prebivalcem preglavice pozročajo glasni mopedi, s katerimi se mladi vozijo po pešpoti okoli ograjenega otroškega igrišča.

“Njihovo početje je zelo nevarno, saj je na tej poti veliko majhnih otrok, pa tudi za stanovalce blokov je zelo moteče in mislimo, da to ni primeren prostor za učenje vožnje,” so zapisali.

Slika je simbolična. (Foto: Karsten Paulick/Pixabay)

Na račun tega bo občinsko redarstvo na tem območju opravljalo občasne nadzore, ob tem pa predstavniki celjske občine stanovalcem svetujejo tudi, da se obrnejo na Policijsko postajo Celje.

Pitnik Skulptura treh žensk ne deluje

Vprašanje na portalu namenjem pobudam meščanov se je pojavilo tudi glede javnega pitnika na Stanetovi ulici, ki ne deluje.

Pitnik Skulptura treh žensk. (Foto: Google Maps)

Težave povzroča spoj na cevi, ki je popustil. Cev gre iz jaška po fleksibilni cevi pod fontano, spoj je narejen pod kamnitim podstavkom, do katerega odgovorni ne morejo dostopiti. Zgoraj je kovinska plošča/podnožje, ki nima vijakov in je ne morejo sneti. Zadevo rešujejo.

Ureditev površine pri parkirišču Spodnji grad

Občana moti podoba parkirišča tik pred zgradbo Trubarjeva ulica 1a. “Ta predel zelo kazi mestno podobo. Popraviti bi bilo potrebno cestišče, urediti prazna in nametana cvetlična korita in adaptirati zgradbo. Poleg tega občani redno urinirajo na desni strani zgradbe, narkomani pa na tem predelu puščajo igle,” je zapisal uporabnik Servisa 48.

Trubarjeva ulica 1a. (Foto: Servis 48)

Pri občini so mu predlagali naj pobudo naslovi na predstavnike krajevne skupnosti in mestne četrti.