Kaj prinaša osmi protikoronski zakon #PKP8


Državni zbor je 3. februarja sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (#PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije covida-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države.

Širi se krog upravičencev do solidarnostnega dodatka

Med prejemnike solidarnostnega dodatka se ponovem vključujejo nekatere nove kategorije.

Solidarnostni dodatek

Zakon določa, da enkratni solidarnostni dodatek prejmejo:

  • dijaki, starejši od 18 let (dopolnil pred 19. oktobrom 2020), v višini 50 evrov
  • študenti s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu v višini 150 evrov,
  • brezposelni, ki so delo izgubili po 12. marcu 2020 (in so na dan uveljavitve zakona še vedno brezposelni) v višini 150 evrov,
  • prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, in so na začasnem čakanju na delo,
  • vojni veterani in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, v višini 150 evrov.
Krizni dodatek za delavce

Zakon odpravlja neenakost med delavci, ki so pri plači v decembru prejeli plačilo za poslovno uspešnost ali le del tega plačila (na primer božičnico) in zato niso bili upravičeni do kriznega dodatka v višini 200 evrov. Čeprav so ta mesec ti delavci tudi delali, so bili v drugačnem položaju glede na delavce, ki so plačilo za poslovno uspešnost prejeli izplačano v drugih mesecih (na primer januarja 2021).

Ukrep čakanja na delo

Ukrep čakanja na delo se podaljšuje za obdobje od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo podaljšanja ukrepa do 30. junija 2021.

Subvencioniranje minimalne plače in razbremenitev delodajalcev

Država bo delodajalcem za plače tistih delavcev, katerih plača brez dodatkov ne dosega zneska minimalne plače, namenila subvencijo v višini 50 evrov. Subvencija se določi za delo, opravljeno v mesecih od januarja do vključno junija 2021.

Zakon določa tudi sorazmernost subvencije glede na obseg sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Do subvencije niso upravičeni delodajalci, ki so neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

V drugi polovici leta 2021 pa se bo razbremenilo delodajalce pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju.

Določila se je nižja najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju. Najnižja osnova bo tako za plače, izplačane za mesece od julija 2021 do decembra 2021, minimalna plača (namesto 60 odstotkov povprečne plače, kot je to določeno v četrtem odstavku 144. člena ZPIZ-2).

Ostali ukrepi
Podaljšana obravnava za bolnike, prebolele covid-19

Zakon predvideva tudi zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave, zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2.

Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni

Do 31. 12. 2021 podaljšuje se možnost, da lahko zaposleni koristi tri dni bolniške odsotnosti brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu.

Kmetijska dejavnost in verski uslužbenci

Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega se omogoča tudi fizičnim osebam, ki opravljajo kmetijsko dejavnosti in preko pogodbe o zaposlitvi zaposlujejo delavce.

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka za nosilce kmetijskih gospodarstev in nosilce dopolnilne dejavnosti tudi za nazaj, od 1. oktobra 2020.

Začasni ukrep polnega plačila prispevkov za socialno varnost za verske uslužbence.

Prevozi potnikov

Do 30. junija 2021 se podaljšuje ukrep nadomestila izpada prihodkov izvajalca prevoza potnikov v železniškem prometu, za izvajalce prevozov potnikov z avtobusi in imetnikom licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ki izvajajo občasni prevoz s kombiniranimi vozili,

Do 24. 6. 2021 se podaljšuje ukrep nadomestila izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov.

CELOTNO BESEDILO PKP8 NAJDETE TUKAJ – URADNI LIST

gov.si