Kaj prinaša PKP 10


Državni zbor je na današnji izredni seji obravnaval predlog desetega protikoronskega zakona (PKP 10) in ga s 46 glasovi za in 42 proti tudi sprejel. PKP 10 prinaša za okoli 240 milijonov € dodatnih ukrepov. Prvotno je bila finančna ocena predloga PKP 10 sicer 180 milijonov, po vključitvi dopolnil pa se nova ocena giblje okoli 240 milijonov €.

Predlog zakona o dodatnih ukrepih za okrevanje ter preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje in odpravo posledic bolezni covid-19 prinaša:
  • enkraten solidarnostni dodatek za upokojence in starejše (do 523 € pokojnine v vrednosti 300€, od 523,01 – 628 € pokojnine v višini 230 € in od 628,01 – 732 € pokojnine 130 € dodatka)
  • dodatek v višini 150 € je predviden tudi za kmete, ki so starejši od 65 let in imajo manj kot 591 prihodkov, ter invalide
  • dodatek za pripadnike civilne zaščite (30 € na dan) ter dijake in študente (25 € na dan), ki prostovoljno pomagajo v zdravstvenih ustanovah
  • podaljšanje enkratnega izplačila za novorojenčke
  • denarne odškodnine za tiste, ki bi po prejemu cepiva (oz. zdravila) proti covidu-19 utrpeli resno in trajno zmanjšanje življenjskih funkcij
  • zagotovljena nova posojilna linija za likvidnost prek podjetniškega sklada; zakon prinaša tudi pravno podlago za črpanje dodatnih sredstev iz naslova rezerv, ki so bila uvedena pri prilagoditvi na brexit; predvideno je podaljšanje programa državnih pobud prek shem državnih pomoči ter pridobitev EU sredstev v višini 5,2 milijona €, ki bodo namenjena gospodarstvu; prav tako prinaša možnost predplačil javnim agencijam in poenostavitev javnih razpisov, predvsem z uvajanjem digitalizacije na tem področju
  • delno povračilo stroškov za nabavo testov za samotestiranje
  • podaljšanje turističnih bonov do konca junija 2022, do takrat bo država tudi še izplačevala po 500 € za vsakega novorojenega otroka
  • začasen dvigu najvišjega plačnega razreda za zdravnike in zobozdravnike za šest plačnih razredov, s 57. na 63. plačni razred
  • neizkoriščeni letni dopust za 2020 je moč po novem koristiti do 1. aprila 2022, tistega za 2021 pa do konca prihodnjega leta

B.S.