Kaj v državnem zboru počnejo poslanci, izvoljeni s Celjskega


Ste se kdaj vprašali, kako predstavniki ljudstva, ki ste jim na zadnjih državnozborskih volitvah namenili poslanski mandat, opravljajo svoje delo? Kako pogosto se udeležujejo sej državnega zbora, se tam kaj priglašajo k besedi in kakšne stvari govorijo?

Del tega razkriva projekt slovenskih razvijalcev Parlameter.si, ki so s pomočjo investicijskih sredstev Googla razvili program, ki analizira dejavnost poslancev državnega zbora. Pri tem je potrebno poudariti, da zgolj s tehničnega in manj z vsebinskega vidika.

Kakorkoli, njihovi podatki so do neke mere zanimivi, zato smo pripravili pregled aktivnosti poslancev, izvoljenih v okrajih Celja in bližnje okolice.

 

Janja Sluga (SMC), poslanka iz okraja Celje II

Janja Sluga, 42-letna diplomantka poslovne administracije in nekdanja vodja uprave v Slovenskem ljudskem gledališču Celje je v volilnem okraju Celje II na parlamentarnih volitvah leta 2014 prejela 4375 glasov Celjanov, oziroma 38,10 % glasov, dobre 4 odstotke več od dvoje stranke na nacionalnem nivoju, kar ji je zagotovilo sedež v državnem zboru RS.

Prisotna je na 91,9 odstotkov vseh sej v državnem zboru, kar je nekje v zlati sredini. Pet njenih  poslanskih kolegic, od tega štiri iz njene stranke, ima najvišjo, 100 % prisotnost. Največkrat pa na sejah manjkajo Alenka Bratušek (71 %), Janez Janša (68,9 %), Andrej Čuš (67,7 %) in poslanec italijanske narodnosti Roberto Batteli (64,5 %).

Za poslanskim mikrofonom pa sicer Sluga nastopa redkeje od povprečja, ponavadi trikrat na sejo. V svojih govorih je do sedaj izgovorila 99.894 besed, povprečje pa je 169.281. Največ so sicer do sedaj za govornico državnega zbora imeli za povedati Jožef Horvat (NSi), Franc Trček (ZL), Jani Möderndorfer (SMC) in Andrej Šircelj (SDS). Najmanj zgovorni pa so Dušan Radič (SMC), Ivan Prelog (SMC) in Vlasta Počkaj (SMC) ter Teja Ljubič (SMC), ki se v parlamentu še sploh nista oglasili.

V zlato sredino se Sluga uvršča tudi po raznolikosti besedišča, ki ga uporablja za govornico. Najbogatejši besedni zaklad uporabljajo Bojana Muršič (SD), Dušan Radič (SMC), Marija Antonija Kovačič (DeSUS) in Mirjan Bon Klanjšček (nepovezani poslanci). Najbolj monotono besedišče pa imajo Marko Ferluga (SMC), Janez Janša (SDS), Vlasta Počkaj (SMC) in Teja Ljubič (SMC).

Zanimivo je, da se Janja Sluga nekoliko nad povprečje uvršča po uporabi “privzdignjenega” (mitološkega, pesniškega, starinskega …) besedja. Največkrat pa uporablja besede namestitveni center, pripravništvo, smučišče, avdiovizualen in domoljubje.

Matjaž Han (SD), poslanec iz okraja Laško: izraža se preprosto in ekscesno

45-letni trgovec in bivši župan občine Radeče je v okraju Laško pred dvema letoma prejel 1332 volilnih glasov, oziroma 17 odstotkov, s čemer je rezultat svoje stranke na državni ravni presegel skoraj za trikrat.Temu ustrezna je tudi njegova parlamentarna vloga – je namreč vodja poslanske skupine SD.

V skladu s tem je tudi nadpovprečno, 95,2 odstotno, udeležen na sejah državnega zbora. Gostobeseden sicer ravno ni (dobrih 108 tisoč izgovorjenih besed) in oglaša se zgolj povprečno dvakrat na sejo.

Je tudi podpovprečen pri raznolikosti besedišča, zelo pogosto uporablja preprosto in tudi ekscesno besedje, po privzdignjenem besedju pa je povsem v povprečju predstavnikov ljudstva.

Besede, ki ga zaznamujejo, so demokrat, ustvarjalec, reprezentanca in SAZAS.

Anita Koleša (SMC), poslanka iz okraja Šentjur: pride pogosto, govori redko

55-letna diplomantka Fakultete za management v Kopru in nekdanja vodja šentjurske izpostave JSKD je v volilnem okraju Šentjur leta 2014 prepričala 3088 volivcev, oziroma 36,6 % vseh glasujočih v okraju.

Prisotna je na 93,5 odstotkov vseh sej v državnem zboru, kar je nadpovprečen obisk. Je pa precej manj zgovorna od povprečja – do sedaj je v poslanski mikrofon spregovorila približno 81 tisoč besed in povprečno spregovori zgolj enkrat na sejo (poslansko povprečje je 5 govorov na sejo).

Podpovprečna je tudi po raznolikosti besedišča, v zgornji polovici poslancev pa pri uporabi privzdignjenega besedja, preprostega besedja in ekscesnega besedja. Med besedami, ki jo zaznamujejo, so najpogostejše kitica, Zdravljica, knjižničen in himna.

Jelka Godec (SDS), poslanka iz okraja Šentjur: pride redko, govori pogosto

47-letna profesorica fizike in matematike in bivša direktorica Ljudske univerze Šentjur je v volilnem okraju Šentjur pred dvema letoma prepričala 2139 volivcev ter se z najboljšim rezultatom stranke SDS v celjski volilni enoti  (25,35 %) uvrstila v državni zbor.

Čeprav spada med najvidnejše poslanke stranke SDS (je tudi njena podpredsednica), pa se glede obiska sej zgleduje po svojem predsedniku. Ob 77,4 % udeležbi lahko v državnem zboru manjkrat vidimo samo osem drugih poslancev.

A v nasprotju s svojo soobčanko Kolešo pa takrat, ko sede v poslanski fotelj, v njem nikakor ne drema. Z 270 tisoč izgovorjenimi besedami sodi med bolj gostobesedne poslance, na sejo pa se v povprečju oglasi štirikrat.

A kadar govori, z uporabo besednega zaklada ne pretirava. Po raznolikosti besedišča je pod poslanskim poprečjem, čeprav obenem s preprostim besedjem ne pretirava – v uporabi tega je prav tako bolj pri dnu razpredelnice. Kot tudi pri uporabi privzdignjenega in ekscesnega besednjaka.

Med besedami, ki jo zaznamujejo, so SZI, Emuni, posredovalec in Dušan Lesjak.

Ljubo Žnidar (SDS), poslanec iz okraja Žalec I: rad govori o magistralnih cestah, žganju in Savinji

55-letni univerzitetni diplomirani gradbenik in nekdanji župan občine Polzela je bil leta 2014 v državni zbor izvoljen z 2316 glasovi volivcev, oziroma s 23,8 % glasov.

Sej se udeležuje malenkost pod povprečjem –  88,7 odstotno. Do sedaj je v poslanski mikrofon spregovoril dobrih 114 tisoč besed, na sejo pa se oglasi povprečno dvakrat, precej manj od večine kolegov.

V drugi polovici poslancev je tudi po raznolikosti besedišča, po preprostosti, ekscesnosti in privzdignjenosti uporabljenega besedja pa v povprečju.

Besede, ki ga zaznamujejo so komasacija, magistralna cesta, žganje in Savinja.

Dr. Vinko Gorenak (SDS), poslanec iz okraja Šmarje pri Jelšah

61-letni doktor organizacijskih znanosti, univerzitetni profesor in nekdanji komandir milice, je pred dvema letoma v okraju Šmarje pri Jelšah prepričal 2.788, oziroma 23 % volivcev.

Sej državnega zbora se udeležuje podpovprečno – njegova prisotnost je 83,9 odstotna. Je pa zato po številu izgovorjenih besed šesti najbolj aktiven poslanec – v mikrofon jih je v tem mandatu povedal kar dobrih 403 tisoč, kar je skoraj trikrat nad povprečjem.

Oglaša se šestkrat na sejo in uporablja preverjen besednjak, saj je po raznolikosti besedišča za njim le 11 poslancev. Da ne komplicira po nepotrebnem kaže tudi povsem povprečna uporaba preprostega besedja, kar je pri doktorjih znanosti pogosto drugače. 

Čeprav bi mu po televizijskih objavah mnogi morda pripisali pogosto uporabo ekscesnega besedja, pa analitika kaže drugačno sliko, saj je po uporabi tega pod poslanskim povprečjem. Njegovi govori sicer niso ravno poetični, saj je po privzdignjenem besedju na 83. mestu med 90 poslanci.

Besede, ki ga zaznamujejo, so Alenka Pavič, Sandi Grubelič, gospod Fišer, gospod Šorli in gospod Škrlec

 

oh-teater-vojnik-polsi-klik