Kako močno je zadolžena Mestna občina Celje


Vse slovenske občine s svojimi podjetji in zavodi so bile konec leta 2023 zadolžene za 1,3 milijarde evrov. Najbolj zadolžena je Jankovićeva Ljubljana, Mestna občina Celje pa je med 17 slovenskimi občinami, ki imajo nad tisoč evrov dolga na prebivalca.

Ljubljančani so, gledajoč skozi proračun njihove občine, najbolj zadolženi Slovenci, oziroma, če gledamo po “glavi”, četrti v Sloveniji. Dolg MO Ljubljana je na 31. decembra 2023 zanašal 329 milijona evrov, oziroma 1.215 evrov na prebivalca. To pomeni kar četrtino celotnega dolga vseh slovenskih občin.

Osemnajst izmed njih je zadolženih več kot 1.000 evrov na prebivalca, med njimi tudi Mestna občina Celje. Ta je z zadolženostjo 1.029 evrov na prebivalca na 13. mestu med 212 slovenskimi občinami. Absolutni dolg MO Celje je konec prejšnjega leta znašal 36,5 milijona evrov, skupaj z javnimi zavodi in podjetji, katerih ustanoviteljica je, pa 48,5 milijona evrov.

Leto pred tem je bilo Celje zadolženo 996 € na prebivalca, oziroma 35 milijona evrov kot občina in 47,2 milijona evrov skupaj z javnimi zavodi in podjetji. To jo je po zadolženosti uvrščalo na 12. mesto med slovenskimi občinami.

Med sosednjimi občinami je bila konec 2023 na prebivalca najbolj zadolžena Občina Štore (1047 € na preb.), vse ostale pa so zadolžene bistveno manj. Občina Laško denimo 399 € na prebivalca, Šentjur 415 € na prebivalca, Vojnik 230 € na prebivalca in Žalec 215 € na prebivalca in Dobrna 148 € na prebivalca.

Najbolj zadolžene občine glede na število prebivalcev so sicer Gornji Petrovci, Solčava in Rogaševci. Osem slovenskih občin pa sploh ni zadolženih. To so Bloke, Cerklje na Gorenjskem, Gorišnica, Gorje, Jezersko, Kranjska gora, Markovci, Mengeš in Trzin.