Dolg Mestne občine Celje je v letu 2018 precej poskočil

29. 05. 2019 09:47

Skupni dolg Mestne občine Celje se je v letu 2018 vrnil na raven iz leta 2016 in je bil za skoraj tri milijone evrov višji kot leta 2017. Mestna občina Celje je tako četrta najbolj zadolžena mestna občina v Sloveniji.

Investicijsko naravnan proračun MOC za leto 2019 dovoljuje, da se lahko občina v letu 2019 dodatno zadolži za največ 12 mio evrov.

Dolg na prebivalca Mestne občine Celje je 561 evrov in je enak dolgu na prebivalca v Mestni občini Ljubljana.

Na prebivalca je najbolj zadolžena Mestna občina Koper, kumulativni dolg pa je najvišji v Mestni občini Ljubljana.

Skupni dolg Republike Slovenije je konec leta 2018 znašal dobrih 32 milijard evrov, kar pomeni, da je vsak državljan bil zadolžen za dobrih 15 tisoč evrov, kar je podobno kot leto poprej.

Podatki o zadolženosti občin v letu 2018 kažejo, da je v Sloveniji zadolžena večina občin. Izmed 212 občin je le 13 takšnih, ki nimajo niti evra dolga. Leta 2017 je bilo občin brez dolga 16. Skupni dolg vseh slovenskih občin se je leta 2018, v primerjavi z letom 2017, zvišal za skoraj 10 mio evrov. Ob koncu lanskega leta je namreč skupni dolg slovenskih občin znašal skoraj 849 mio evrov, leta 2017 pa dobrih 839 mio evrov.

To pomeni, da se je tudi povprečni “občinski” dolg na posameznega občana zvišal, in sicer iz 406 evrov v letu 2017 na 412 evrov v letu 2018

Najbolj zadolžena občina še vedno ostaja občina Gornji Petrovci, katere dolg se je lani še povečal za okoli 5 %. Skupni dolg te občine znaša 4,1 mio evrov, kar na prebivalca nanese ogromnih 1.943 evrov. To je skoraj petkratnik povprečne zadolženosti slovenskega občana.

Kakšen je dolg Mestne občine Celje?

Skupni dolg Mestne občine Celje (MOC) je v letu 2018 znašal 27,8 mio evrov, kar je skoraj 3 milijone več kot leta 2017, ko je dolg znašal skoraj 25 mio evrov. Dolg Mestne občine Celje se je tako lani zvišal za okoli 12 % in je torej četrti najvišji med 11 slovenskimi mestnimi občinami.

Upoštevaje, da je bilo število prebivalcev MOC na dan 1. 1. 2018 v celotni mestni občini 49.537, lahko ugotovimo, da je trenutno posamezen občan MOC “občinsko” zadolžen za 561 evrov, kar je 62 evrov več, kot je znašal dolg na posameznega občana v letu 2017, ko je bil ta 499 evrov. Lani je bil tako dolg na občana kar 149 evrov višji od slovenskega povprečja, ki je pri 412 evrih. Zanimivo, da je dolg na občana Celja popolnoma enak dolgu na občana Ljubljane. Celje in Ljubljana si v tem parametru delita četrto mesto med mestnimi občinami.

Povprečen dolg na prebivalca slovenske mestne občine je v letu 2018 znašal 516 evrov. Na prebivalca je še vedno najbolj zadolžena Mestna občina Koper v kateri znaša povprečna zadolženost na občana 854 evrov. Najnižji dolg na prebivalca med mestnimi občinami ima Mestna občina Nova Gorica in znaša 325 evrov, je pa ta v primerjavi z letom 2017 višji kar za 25 %.

Graf povprečne zadolženosti na prebivalca posamezne mestne občine v letih 2017 in 2018 (v evrih):

Kakšen je kumulativni dolg mestnih občin?

MOC se v primerjavi z drugimi 10 mestnimi občinami v Sloveniji, tako po skupnem dolgu, kot po dolgu na prebivalca, uvršča v zgornjo polovico mestnih občin.

Skupni dolg je še vedno največji v Mestni občini Ljubljana in znaša 154 mio evrov, vendar se je v primerjavi z lani zmanjšal za okoli 10 %. Najmanj zadolžena med mestnimi občinami je Mestna občina Murska Sobota z dobrimi 8 mio evri kumulativnega dolga v letu 2018. Skupni dolg Mestne občine Celje (MOC) je v letu 2018, kot rečeno znašal 27,8 mio evrov.

Graf skupne zadolženosti posamezne mestne občine v letih 2017 in 2018 (v mio evrih):

B.S., vir: Ministrstvo za finance RS

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
160 queries in 1,009 seconds.