Kdo je kriv, da študentskega doma v Celju še vedno ni?


Iz leta v leto se veča število študentov v Celju, s čimer se vsi zelo radi pohvalijo. Toda težava nastane, ko si mora študent v Celju poiskati posteljo.  Zasebniki radi navijejo cene, študenti, ki bivajo pri njih, pa so slabo pravno zaščiteni.

Na vse to so opozorili v Klubu študentov občine Celje na okrogli mizi, ki so jo pripravili predvsem z namenom, da končno izvedo, zakaj v Celju še vedno ni študentskega doma.

V Knežjem mestu so v tem študijskem letu prešteli tisoč 150 študentov s stalnim prebivališčem izven Celja. Po mnenju Katje Esih iz Regijskega študijskega središča bi bila vsaj polovica od teh študentov zainteresirana za bivanje v študentskem domu. A ga žal ni in ga še nekaj časa zagotovo tudi ne bo.

Študentje se zato znajdejo vsak po svoje. 90 jih biva v Dijaškem domu Celje, ki pa je zanje seveda popolnoma neprimeren. Po eni strani zato, ker se morajo strogo držati pravil, ki veljajo za dijaške domove.

Objekt je tudi precej dotrajan, razmere za bivanje pa slabe. Kot ocenjuje študent Tadej Jukić, sanitarije uporablja približno 22 študentov. Napeljava bi bila potreba popolne prenove, saj voda kaplja s stropov. Da sten, preko katerih se sliši praktično vse, sploh ne omenjamo.

Rešitev bi bila v izgradnji novega študentskega doma. Mestna občina Celje se za to trudi že od leta 2007, ko je podpisala pismo o nameri. Ustavilo se je na pristojnem ministrstvu in do podpisa pogodbe nikoli ni prišlo. Zakaj?

Glavni razlog naj bi bile finance. A kot je bilo slišati na okrogli mizi, naj bi nekdo namerno zavlačeval s postopki. Kdo, nam ni uspelo izvedeti.

Najaktualnejša informacija v zvezi s tem je, da država v letošnjem predlogu proračuna nima več predvidenih sredstev za tovrstne projekte, je pojasnila Marija Lokovšek iz Oddelka za družbene dejavnosti na Mestni občini Celje.

Obstaja pa še ena,  celo izvedljiva možnost. En trakt obstoječega dijaškega doma bi morda lahko prenovili v študentski dom, v katerem bi veljala tudi “študentska” pravila. A spet se zapleta pri denarju. Dijaški dom nima denarja za tako velik projekt. Še več, kot smo slišali, konkretnih del ni doživel že od leta 1979.
T&F: Š. Kumer