Na Dečkovi cesti bo še ta mesec postavljeno klasično krožišče


Lani je bilo križišče pri podjetju Inpos na Dečkovi cesti spremenjeno v eksperimentalno krožišče. Na podlagi strokovnih mnenj in izkušenj uporabnikov bo še ta mesec tam zgrajeno stalno krožišče.

Delovanje nove prometne ureditve na Dečkovi cesti je bilo v zadnjih mesecih spremljanih z vidikov prometne varnosti, cestno prometnih predpisov, pretočnosti, itd. V preverjanje različnih prometnih vidikov je bila vključena strokovno javnost, predstavniki ZŠAM, predstavniki Policijske postaje Celje ter uporabniki. Policijska postaja Celje po uradnih podatkih v času poskusnega obratovanja ni obravnavala nobene prometne nezgode.

Na podlagi pridobljenih mnenj je bila sprejeta odločitev, da se do konca meseca na tem delu dokončno uredi krožišče, ki bo, za razliko od eksperimentalnega, klasično, torej brez levega zavijalnega pasu.

Novo krožišče sicer ne bo preprečilo zastojev v prometu, ki nastajajo na Dečkovi cesti zaradi programiranega časovnega »zelenega« intervala semaforjev na Mariborski cesti, bo pa omogočilo varno vključevanje prometa z Opekarniške ceste in po novem z območja Celjskega sejma. Na dosedanjem uvozu na sejmišče bo urejena avtobusna postaja.

Pogodbena vrednost del je 145.500 evrov, dela izvaja podjetje VOC Celje.