Kmalu sedem prenovljenih modernih avtocestnih počivališč, ki ne bodo dovoljena za tovorna vozila (foto)


Oktobra bo mogoče počiti na sedmih prenovljenih malih počivališčih po Sloveniji. Tem bo sledila še prenova petih. Po novem bodo prenovljena mala počivališča namenjena samo osebnim vozilom in bodo prepovedana za tovorni promet.

Aprila se je po Sloveniji zaprlo sedem manjših počivališč. Na gorenjski avtocesti sta se zaprli počivališči Povodje proti Jesenicam in Lipce proti Ljubljani, na pomurski avtocesti počivališče Dolinsko jug proti Lendavi, na primorski avtocesti A1 počivališči Studenec sever in jug ter na štajerski avtocesti počivališči Polskava proti Mariboru in Zima proti Ljubljani. Razlog ni ukinitev teh počivališč, temveč celostna prenova in modernizacija. Nova počivališča naj bi se odprla že letošnjega oktobra. Počivališče Zima se za promet, glede na uradne informacije na prometni signalizaciji, odpira v oktobru, vsa dela na sedmih počivališčih pa bodo dokončana najkasneje do sredine novembra. Sedmim bo sledila prenova še petih malih počivališč, in sicer Zima jug, Polskava zahod, Povodje zahod, Lipce sever in Risnik.

Infrastruktura, vključno s sanitarnimi površinami in prostori za počitek, na vseh naštetih je bila že vrsto let pomanjkljiva, dotrajana in v določenih primerih tudi neuporabna, o obnovi počivališč pa je Dars začel razmišljati že leta 2009. Pred tem so bila namreč nazadnje urejena leta 1997.

Kaj bodo ponujala mala počivališča?

Mala počivališča bodo po prenovi dobila poenoteno celostno podobo. Poleg parkirnih prostorov bodo po novem na vseh malih počivališčih okrepčevalnica, sanitarije, ločen prostor za kadilce s kadilnico, otroško igrišče, prostor za počitek in rekreacijo ter informacijska točka z najpomembnejšimi prometnimi, turističnimi in vremenskimi informacijami. Opremljena bodo tudi z videonadzorom, alarmi, tehnologijo za sporočanje v sili, razsvetljavo in brezžičnim internetomi. Kjer bo okoliška infrastruktura to omogočala pa bodo na počivališče nameščene tudi polnilne postaje za električna vozila ter postaje za izpust odpadnih vod in praznjenje wc kaset avtodomov.

Kot pojasnjujejo na Darsu, se mala počivališča od velikih razlikujejo po tem, da so namenjena izključno počitku in nimajo bencinskega servisa ali večje gostinske ponudbe.

Površine in objekte bo Dars oddal v najem, najemnike pa bodo izbrali na javnem razpisu. Na počivališčih bi se lahko po pojasnilih Darsa izvajala gostinska dejavnost, prodaja sadja, zelenjave, hrane, pijače, spominkov in lokalnih izdelkov. Dodajajo, da bodo morali najemniki in upravitelji na počivališčih skrbeti tudi za redno čiščenje vseh počivališču pripadajočih površin in prostorov ter stalno urejeno okolico.

Mala počivališča samo za osebna vozila

Mala počivališča bodo prijaznejša do uporabnikov osebnih vozil in avtodomov, saj bo tovornim vozilom po novem prepovedan dostop nanje. Voznikom bodo nova počivališča prinesla tudi občutek varnosti, ki ga sedaj večina malih počivališč ni dajala, saj niso imela videonadzora, kakor tudi ne primerne ostale infrastrukture.

“Pri veliki večini voznikov v tranzitu so mala počivališča prvi in morda tudi edini stik s Slovenijo. Imenovali bi jih lahko tudi ogledalo Slovenije, zaradi česar je njihova urejenost toliko pomembnejša. Vse to je privedlo do odločitve za prenovo oziroma rekonstrukcijo malih počivališč, da bodo uporabnikom zagotavljala možnost počitka v prijetnem okolju s kakovostno ponudbo in oskrbo,” pojasnjujejo na DARS-u.

Obnovo 12 malih počivališč bodo v skupnem nastopu izvedle družbe Hidrotehnik d.o.o. (vodilni partner), KPL d.o.o. ter Prenova – Gradbenik d.o.o. (partnerja), pogodbena vrednost naročila znaša 10,4 milijona EUR brez DDV.