Knežji dvorec s slavnostnim odprtjem ponovno oživljen (foto in video)


V drugi polovici prvega oktobrskega tedna so v starem mestnem središču Celja svečano odprli prenovljeni Knežji dvorec, s čimer so med drugim zaznamovali uspešen zaključek tretje faze obnove. Slavnostni trak so svečano prerezali župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, direktor Pokrajinskega muzeja Celje Stane Rozman in v. d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino na MIZKŠ Damjana Pečnik.

Šest let nazaj, leta 2006, se je MOC uspešno prijavila na javni natečaj “Celjski včeraj in jutri”, na podlagi katerega je pridobila nove arhitekturne in vsebinske rešitve za bodočo namembnost Knežjega dvorca. Projektiranje je potekalo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Celje. Štiri leta kasneje, v letu 2010, pa je Mestna občina Celje na javnem razpisu za obnovo spomenikov v lasti občin za obdobje 2010-2012  uspešno kandidirala tudi s projektom Celovita prenova Knežjega dvorca – 3. faza (sanacija komunikacijskega stolpa in zahodnega trakta).

Vrednost celotne investicije znaša 2.149.394,24 EUR, od tega so pridobili 1.664.332,70 EUR nepovratnih sredstev s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ). ESRR je namenil 1.414.682,80 EUR, MIZKŠ pa 249.649,91 EUR. Preostanek sredstev v višini 485.061,54 EUR je zagotovila Mestna občina Celje.

Gradbena dela na objektu, ki jih je izvajalo podjetje Remont, d. d., so se začela julija 2011 in so potekala do konca meseca maja 2012. Končna vrednost  izvedenih del je 1.818.552,32 EUR. Iz naslova omenjenega razpisa je Mestna občina Celje funkcionalno uredila prostore celotnega komunikacijskega stolpa in celotnega zahodnega trakta (severno – vključno s stopniščem). S prenovo Knežjega dvorca je Celje pridobilo ustrezne prostore za stalno razstavo Grofje Celjski, kulturne prireditve in druge dejavnosti.

Knežji dvor je med drugim dodana vrednost turistične ponudbe v Celju.

Vzporedno z zgoraj omenjeno investicijo so se s sredstvi iz naslova kulturnega tolarja v letu 2011 opravila tudi gradbeno sanacijska dela na delu komunikacijskega stolpa vključno z umestitvijo dvigala.

Ob odprtju je župan Bojan Šrot povedal: »Prenovljen Knežji dvorec smo težko pričakovali vse od leta 2006, ko je bil izveden javni natečaj ‘Celjski včeraj in jutri’. Veseli smo, da smo bili uspešni na razpisu in dobili denar od Evropskega sklada za regionalni razvoj ter pristojnega ministrstva. Sicer ne morem reči, da smo Celjani od nekdaj znali ceniti ta pomemben srednjeveški spomenik, včasih je bil ljudem bolj poznan kot kasarna, sem pa toliko bolj vesel, da se je to spremenilo. Pravijo, da samo tisti, ki zna ceniti svojo preteklost, lahko uspešno gradi svojo prihodnost. Knežji dvorec je namenjen predvsem ljudem. Želim si, da ga poleg turistov obišče čim več Celjank in Celjanov.«

Stane Rozman, direktor Pokrajinskega muzeja Celje je izpostavil, da se s tem, ko je v prenovljenem Knežjem dvorcu svoj prostor dobila razstava Grofje Celjski, Celjski končno vračajo domov.

Damjana Pečnik z Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pa je poudarila, da je Celju z ohranitvijo srednjeveške dediščine v takšnem obsegu uspelo nekaj, kar marsikateremu večjemu evropskemu mestu ne uspe.

Celje je tako bogatejše za 1500 kvadratnih metrov novih prostorov, od tega jih je kar 500 namenjenih stalni razstavi Grofje Celjski. S tem bo po enajstih letih počivanja v depojih številnim ljubiteljem, učencem, študentom in ostalim obiskovalcem omogočen vpogled v burno in zanimivo vladanje Celjskih. Na ogled bodo med drugim tudi znamenite lobanje celjskih grofov, eksponat, ki je vedno pritegnil največ pozornosti. Prenovljen Knežji dvorec pa bo po mnenju številnih pripomogel k oživljanju starega mestnega jedra in popestril turistično ponudbo mesta. Sedaj Knežji dvorec čaka še 4. faza prenove.

Odprtja v srednjeveškem slogu so se udeležili tudi Herman II. Celjski s svojo hčerko Barbaro Celjsko in Žovneška konjenica na čelu s Friderikom II.

Vabljeni k ogledu video prispevkov, pred kamero smo povabili direktorja Pokrajinskega muzeja Celje Staneta Rozmana ter župana Mestne občine Celje Bojana Šrota. Ogledate pa si lahko tudi galerijo fotografij, ki smo jih posneli na odprtju Knežjega dvora.

[simpleviewer width=100% height=700 id=257]

v/t/f: eH