Končno začetek gradnje optičnega omrežja RUNE v Celju in okoliških občinah


“In vendar se premika,” bi lahko parafrazirali sloviti izrek Gallilea Gallileia, ko gre, v našem primeru za gradnjo optičnega omrežja RUNE v Celju, ki ga že od leta 2022 obljublja zasebno podjetje Rune Enia. 

V Celju je širokopasovni internet sicer že prisoten, vendar obstajajo bele lise gospodinjstev, na katerih zasebni investitorji, operaterji elektronskih komunikacij, nimajo interesa za položitev optičnih kadrov. To se naj bi rešilo s pomočjo projekta RUNE.

2. decembra leta 2022 smo na Celje.info zapisali: “V Mestni občini Celje bo gradnja potekala predvsem v severnem delu občine – na območju Šmartnega v Rožni dolini, Gorici pri Šmartnem, Slatini v Rožni dolini, Ločah, Lopati, Brezovi, Otemni, Rožnem vrhu, Šentjungertu in v ostalih naseljih na tem območju. Gradnja na teh območjih se bo predvidoma začela sredi prihodnjega leta.”

“Sredi prihodnjega leta” se ni zgodilo nič, zato smo se januarja letos, na povpraševanje naših bralcev, obrnili na podjetje, kdaj se bo gradnja optike v Celju vendarle premaknila. Takole smo lahko pojasnili: “Kot so nam sporočili s podjetja Rune Enia, gradnja že poteka v nekaterih sosednjih občinah, na severnem delu Mestne občine Celje pa se bo v okviru projekta, ki ga imenujejo S23, pričela pozno spomladi oziroma poleti v letošnjem letu.”

In 20. maja letos, torej včeraj, so iz Rune Enia sporočili, da bo gradnja širokopasovnega optičnega omrežja RUNE v prihodnjih tednih in mesecih stekla tudi v delih občin Laško, Hrastnik, Celje, Radeče, Štore in Žalec. Optične signale uporabnikom v omenjenih občinah pa bo zagotavljalo vozlišče, ki stoji v naselju Brezno v Občini Laško.

Prvi korak k izvedbi projekta je bil postavitev vozlišča za zagotavljanje optičnih signalov uporabnikom, ki stoji v naselju Brezno v Občini Laško. Tega so predstavniki podjetja pokazali tudi predstavnikom občin, vključenih v projekt, ki se gradnje širokopasovnega optičnega omrežja iskreno veselijo, predvsem zaradi pomena, ki ga ima to za njihove občane in sam razvoj občine.

Gradnja tras omrežja RUNE bo stekla v teku meseca junija – v Občini Laško bo iz naselja Brezno stekla v smeri naselij Sedraž in Zgornja Rečica, v Občini Hrastnik pa v smeri naselij Marno, Dola pri Hrastniku in Hrastnika. Zatem pa se bo razširila še v druga naselja in občine, vključene v projekt. Prvi uporabniki bodo na omrežje priklopljeni proti koncu letošnjega poletja. V sklopu projekta, ki vključuje dele občin Hrastnik, Laško, Celje, Radeče, Štore in Žalec, pa bo skupno pokritih predvidoma 9.243 naslovov.

Da bodo dela tekla hitreje bo skoraj istočasno tekla tako gradnja omrežja med naselji (t.i. primarno omrežje) kot tudi omrežja do uporabnikov in uporabniških priključkov (t.i. sekundarno omrežje). Dela v tem sklopu bodo predvidoma zaključena v naslednjem letu, gradnja uporabniških priključkov pa bo trajala še nekoliko dlje.

Vključenost naslova v projekt RUNE je mogoče preveriti na spletni strani www.ruralnetwork.eu, kjer bo, sočasno z gradnjo infrastrukture, priključek mogoče tudi naročiti. Strošek priključka na optično povezavo po trenutno veljavnem ceniku znaša 250,00 EUR z DDV za fizične osebe ali 278,54 EUR z DDV za pravne osebe, na željo naročnika pa lahko ta znesek krije izbrani ponudnik storitev. Uporabniki imajo tudi možnost izbire med vsemi največjimi operaterji v Sloveniji.

Cilj projekta RUNE je s širokopasovnim omrežjem opremiti okoli 190.000 gospodinjstev, kmetij in gospodarskih subjektov na slovenskem podeželju. Od tega bodo v celjski občini dostop do optičnega omrežja predvidoma omogočili dobrim 5.000 gospodinjstvom. Projekt RUNE je zasebna investicija, ki jo financira zasebni sklad CEBF – Connecting Europe Broadband Fund. Celotna naložba je vredna 160 milijonov evrov.