Kje po celjski občini se bo v naslednjem letu gradilo širokopasovno optično omrežje


V sklopu projekta Rune se je začela gradnja širokopasovnega optičnega omrežja, s katerim bo vzpostavljena možnost izjemno hitre širokopasovne infrastrukture tudi na podeželju celjske občine, kjer še ni širokopasovnega omrežja. Začetek gradnje na območju Celja je predviden poleti leta 2023.

Gradnja tras omrežja se je že začela v Podkraju pri Velenju, kjer bo tudi stalo vozlišče za zagotavljanje optičnih signalov uporabnikom. V Mestni občini Celje bo gradnja potekala predvsem v severnem delu občine – na območju Šmartnega v Rožni dolini, Gorici pri Šmartnem, Slatini v Rožni dolini, Ločah, Lopati, Brezovi, Otemni, Rožnem vrhu, Šentjungertu in v ostalih naseljih na tem območju. Gradnja na teh območjih se bo predvidoma začela sredi prihodnjega leta.

Projekt Rune, ki ga v Sloveniji izvaja podjetje Rune Enia, v delih Hrvaške pa podjetje Rune Crow, je načrtovan s ciljem zagotavljati izjemno hitro širokopasovno optično infrastrukturo vsem uporabnikom na podeželskih območjih v Sloveniji in delih Hrvaške. Gre za prvi, in v tem trenutku tudi edini čezmejni projekt na ravni Evropske Unije. V letošnjem letu je imelo sicer dostop do interneta dobrih 717 tisoč gospodinjstev, od tega se jih dobrih 90 tisoč nahaja v savinjski regiji.

Foto: Unsplash