Lestvica 100 najboljših šol: Kako uspešne so osnovne in srednje šole na Celjskem?


izpit solaKar nekaj časa so bili podatki o uspešnosti slovenskih osnovnih in srednjih šol na nacionalnih preverjanjih znanja in na maturi nedostopni. Raziskovalna skupina na fakulteti Alma Mater Europaea je pod vodstvom profesorja Jurija Toplaka podatke razkrila in ustvarila lestvico. Podatke, pridobljene z Državnega izpitnega centra (RIC), so obdelali ter jih oblikovali v lestvico stotih najuspešnejših osnovnih in enainosemdesetih srednjih šol.

Lestvico najuspešnejših osnovnih šol (vseh je 450) je raziskovalna skupina naredila na podlagi nacionalnega preverjanja znanja, ki se izvaja ob koncu šestega in devetega razreda. Upoštevani so bili rezultati zadnjih treh let, ob čemer velja omeniti, da je bilo preverjanje NPZ za učence 6. razredov do leta 2013 prostovoljno. Rezultati mature zadnjih treh let pa so kreirali lestvico najuspešnejših srednjih šol in gimnazij (teh je 178).

Pet najuspešnejših slovenskih osnovnih šol:

Zaporedna številka Ime šole Št. točk
1 OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK 71,1
2 SCUOLA ELEMENTARE VINCENZO E DIEGO DE CASTRO PIRANO 70,30*
3 OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA 68,73
4 OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA LJUBLJANA 68,1
5 OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA 67,5

Ob tem nekoliko preseneča, da na seznamu stotih najboljših osnovnih šol s Celjskega najdemo šele na 60. mestu OŠ Livada Velenje (60,05 točk), nato pa šele na 94. mestu OŠ Blaža Arniča Luče (58,85 točk).

Metodologija, ki so jo uporabili ustvarjalci lestvice najuspešnejših osnovnih šol

Na fakulteti so pojasnili, da število točk šole predstavlja povprečje ocen, ki jih je prejela posamezna šola, izračunano po sledeči formuli: “povprečje vrednosti dosežkov učencev iz vseh predmetov na nacionalnem preverjanju znanja v šestem in v devetem razredu na zadnjem NPZ predstavlja 50 odstotkov končne oce-ne, povprečje vrednosti dosežkov učencev vseh predmetov iz vseh predmetov na nacionalnem preverjanju znanja v šestem in v devetem razredu na NPZ v letu prej predstavlja 25 odstotkov in povprečje iz leta pred tem predstavlja 25 odstotkov. Število točk posamezne šole se izračuna tako, da se povprečje vrednosti vseh predmetov z zadnjega NPZ pomnoži z 0,5, povprečje s prejšnjih dveh let pa z 0,25. Če so na voljo le podatki za nekatere od predmetov, se uporabijo le ti podatki. Če so na voljo le podatki z enega NPZ, se ti množijo z 1,0, če pa z dveh let, pa se vsako od njih množi z 0,5.”

Pet najuspešnejših slovenskih srednjih šol:

Zap. številka: Ime šole Št. točk
1 Gimnazija Bežigrad 98,37
2 Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija 98,07
3 Gimnazija Vič 97,77
4 Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje 97,63
5 Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 96,55

Najuspešnejše srednje šole oz. gimnazije na Celjskem:

Zap. številka: Ime šole: Št. točk
7 l. gimnazija v Celju 95,74
20 Šolski center Velenje, Gimnazija 92,51
30 Šolski center Slovenske Konjice- Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice 90,32
33 Šolski center Rogaška Slatina 89,79
34 Šolski center Celje, Gimnazija Lava 89,72
37 Gimnazija Celje- Center 89,08
69 Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola 75,11

Če na lestvici stotih najboljših osnovnih šol ne najdemo nobene šole s Celjskega, pa na lestvici srednjih šol najdemo kar sedem srednjih šol oz. gimnazij. So pa snovalci lestvic izpostavili, da so pokazatelji kakovosti posamezne šole (tako osnovne kot srednje) zalo različni, seveda pa je kakovost šole odvisna tudi od različnih faktorjev.

Metodologija, ki so jo uporabili ustvarjalci lestvice najuspešnejših srednjih šol

“Faktorja, ki sta upoštevana, sta delež uspešnih na maturi (v odstotkih) in splošni – povprečni – pozitivni uspeh na maturi v zadnjem letu. Dosežek dijakov na zadnji maturi predstavlja 50 odstotkov končne ocene, dosežek na maturi v letu prej predstavlja 25 odstotkov in dosežek iz leta pred tem predstavlja 25 odstotkov končne ocene. Število točk posamezne šole se izračuna tako, da se delež uspešnih na maturi (v odstotkih) zadnje mature pomnoži z 0,25, splošni pozitivni uspeh na maturi v zadnjem letu se pomnoži z 0,25, delež uspešnih na maturi (v odstotkih) mature in splošni pozitivni uspeh z leta pred tem se pomnožita z 0,125, delež uspešnih na maturi (v odstotkih) mature in splošni pozitivni uspeh z leta pred tem se pomnožita z 0,125. Če so na voljo le podatki za nekatere od predmetov, se uporabijo le ti podatki.”

Vsekakor sta lahko lestvici v pomoč otrokom in staršem, saj nudijo določene informacije, na podlagi katerih se lahko odločajo o vpisu v šolo. Snovalci lestvic pa obljubljajo, da bo tako lestvica osnovnih kot srednjih šol vsako leto posodobljena. Ob tem dodajajo, da lestvici nista nujno odraz kakovosti šol, saj ni rečeno, da je šola, katere šolarji ali dijaki povprečno dosegajo najboljše rezultate, tudi najboljša.

Lestvica najuspešnejših slovenskih osnovnih šol (klik!)

Lestvica najuspešnejših srednjih šol (klik!). 

eH

plesni_tecaj_po_izbiri