Lokalne volitve 2018: vsi uradno potrjeni kandidati za župane, občinske/mestne svetnike … občin savinjske regije


Državna volilna komisija (DVK) je potrdila kandidate za župane in liste kandidatov za občinske/mestne/četrtne/krajevne/vaške svetnike, ki so za kandidaturo izpolnili zakonske zahteve.

Spodaj vam predstavljamo vse uradne kandidate, med katerimi boste lahko izbirali na lokalnih volitvah v nedeljo, 18. novembra 2018.

DVK za nekatere občine še ni objavil uradnih podatkov, oziroma ponekod liste še niso popolne. Te bomo zato v naslednjih dneh sproti osveževali.

Zbir vseh najav kandidatur za župane najdete tukaj.

Mestna občina Celje:

Kandidati za župana:

1 SANDI SENDELBAH FRANC PUSAR IN SKUPINA VOLIVCEV ZA “ODPRTO CELJE”
2 BOJAN ŠROT CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE
3 MAG. MARKO ZIDANŠEK SLS
4 MATEVŽ VUGA SMC
5 MATJAŽ ŽELEZNIK SDS
6 BRANKO VERDEV SD
7 MATEJA ŽVIŽEJ LEVICA

Za sedeže v mestnem svetu se potegujejo kandidati na 15. listah in sicer: SD, Celjska županova lista Slovenije, SLS, SMC, DeSUS, SNS, NSi, Stranka za delovna mesta, SDS, Čater Robert in skupina volivcev, Zeleni Slovenije, Levica, Dobra država, Celjska neodvisna lista

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Žalec:

Kandidati za župana:

1 Janko Kos SD
2 Matjaž Krk SDS

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Laško:

Kandidati za župana:

1 Bojan Špiler SMC
2 Franc Zdolšek SLS
3 Enej Kirn Marko Šantej in skupina volivcev – Mlada moč občine Laško

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Štore:

Kandidati za župana:

1 SIMON KROFLIČ SDS
2 BOJAN KARLOVČEC BOJAN KARLOVČEC IN SKUPINA VOLIVCEV “LISTA ZA INOVATIVNO OBČINO”
3 MIRAN JURKOŠEK MIRAN JURKOŠEK IN SKUPINA VOLIVCEV “ŽUPANOVA NEODVISNA LISTA ZA RAZVOJ”
4 UROŠ KRAGELJ SD
5 EMIL KAČIČNIK SNS

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Dobrna:

Kandidati za župana:

1 Martin Brecl SLS
2 Mateja Kreuh DESUS
3 Bojan Felicijan SDS

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Vojnik:

Kandidati za župana:

1 BRANKO PETRE NSI

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Šentjur:

Kandidati za župana:

1 Janez Jenšterle SMC
2 Mihaela Rožej SLS
3 mag. Marko Diaci Županova lista – Gibanje za občino Šentjur
4 mag. Mojca Inkret SDS
5 mag. Vincenc Frece SD

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Polzela:

Kandidati za župana:

1 Jože Kužnik DUŠAN PUNGARTNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Mestna občina Velenje:

Kandidati za župana:

1 Jože HRIBAR STRANKA NAŠE VELENJE
2 Bojan KONTIČ SD
3 Mihael LETONJE SLS
4 Matej JENKO ZBOR ČLANOV IN ČLANIC MO DD VELENJE
5 Suzana KAVAŠ SDS
6 Breda KOLAR SMC

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Zreče:

Kandidati za župana:

1 BORIS PODVRŠNIK SDS
2 MILAN POTOČNIK SD

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Šoštanj:

Kandidati za župana:

1 BOJANA ŽNIDER SD
2 DARKO MENIH SDS
3 MATIC MEŽNAR MLADI ZA ŠOŠTANJ

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Prebold:

Kandidati za župana:

1 MIHA FONDA JERNEJ GIGERL IN SKUPINA VOLIVCEV
2 VINKO DEBELAK SD, DESUS, SMC
3 MARJAN GOLAVŠEK SDS
4 KSENIJA ROZMAN TILEN KERIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV ZA LISTO KSENIJE ROZMAN

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Slovenske Konjice:

Kandidati za župana:

1 DARKO RATAJC SD, SMC, DESUS
2 MIRAN GORINŠEK SLS
3 BOJAN PODKRAJŠEK SDS

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Nazarje:

Kandidati za župana:

1 Matej Pečovnik Nataša Pečovnik Perme in skupina volivcev

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Šmarje pri Jelšah:

Kandidati za župana:

1 David Stupica Branka Kovačič in skupina volivcev
2 Bojana Pevec Sara Pevec in skupina volivcev
3 Janko Šket Alojz Tirgušek in skupina volivcev
4 Matija Čakš Anton Guzej in skupina volivcev
5 Marko Ketiš Marija Koritnik in skupina volivcev

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Rogaška Slatina:

Kandidati za župana:

1 Branko Kidrič SLS
2 Andrejka Flucher SD

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Rogatec:

Kandidati za župana:

1 Martin Mikolič NSI
2 Brigita Vodušek SD
3 Viktor Božak SDS
4 Viljem Prevolšek Martin Korez in skupina volivcev (LISTA HRAST)

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Podčetrtek:

Kandidati za župana:

1 PETER MISJA Jana Stojnšek in skupina volivcev

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Kozje:

Kandidati za župana:

1 PETER KOZMUS DEJAN GUČEK IN SKUPINA VOLIVCEV
2 ANICA BIDAR ZSI – GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA
3 MILENCA KRAJNC JOŽEF KAJBA IN SKUPINA VOLIVCEV

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Seznam kandidatov za člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti najdete TUKAJ.

Občina Bistrica ob Sotli:

Kandidati za župana:

1 FRANJO DEBELAK DUŠAN BERKOVIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2 PETRA MISJA ZORKO METODA RAINER IN SKUPINA VOLIVCEV

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Solčava:

Kandidati za župana:

1 KATARINA PRELESNIK Jasmina Štiftar in skupina volivcev
2 ALOJZ LIPNIK Nataša Firšt in skupina volivcev

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Braslovče:

Kandidati za župana:

1 BRANIMIR STROJANŠEK SD
2 SLAVKO ŠKETA SMC
3 JANEZ ŠTUSEJ VINKO DRČA IN SKUPINA VOLIVCEV
4 TOMAŽ ŽOHAR MAG. TOMAŽ ŽOHAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Mozirje:

Kandidati za župana:

1 Marko Presečnik SLS

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Gornji Grad:

Kandidati za župana:

1 JOŽE RIJAVEC SNS
2 STANKO OGRADI PETER LETONJA IN SKUPINA VOLIVCEV
3 ROBERT REMIC VESNA REMIC IN SKUPINA VOLIVCEV
4 ANTON ŠPEH ALJAŽ REMIC IN SKUPINA VOLIVCEV

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Ljubno:

Kandidati za župana:

1 Franjo Naraločnik Greta Naraločnik in skupina volivcev

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Dobje:

Kandidati za župana:

1 FRANC LESKOVŠEK SLS

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Šmartno ob Paki:

Kandidati za župana:

1 MATEJA AŽMAN SLS
2 JANKO KOPUŠAR NATALIJA ZABUKOVNIK IN SKUPINA VOLIVCEV

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Vitanje:

Kandidati za župana:

1 SIMON GOLENAČ PETER GOLENAČ IN SKUPINA VOLIVCEV
2 MIRKO POLUTNIK MAJDA POLUTNIK IN SKUPINA VOLIVCEV
3 SLAVKO VETRIH SLS
4 ANDRAŽ POGOREVC ANITA POGOREVC IN SKUPINA VOLIVCEV

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Vransko:

Kandidati za župana:

1 Franc Sušnik SDS
2 Arnold Marko ANUŠKA KRIŽNIK IN SKUPINA VOLIVCEV “ZA NOV ZAGON”

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Rečica ob Savinji:

Kandidati za župana:

1 Jože Lenko SDS
2 Branko Hriberšek Blaž Bitenc in skupina volivcev
3 Drago Poličnik SLS
4 Ana Rebernik Stanislava Prislan in skupina volivcev

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Luče:

Kandidati za župana:

1 Jože Vavdi Stanko Moličnik in skupina volivcev
2 Jernej Plankl Angela Moličnik in skupina volivcev
3 Ciril Rosc Andrej Šiljar in skupina volivcev

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.

Občina Tabor:

Kandidati za župana:

1 Ludvik MIKLAVC Ali Khodary Eisa in skupina volivcev
2 Matej DEMŠAR SD
3 Marko SEMPRIMOŽNIK SLS

Kandidate za svetnike po listah in volilnih enotah najdete TUKAJ.